Seminar FOREZNIČARA-Kada se desi nasilje u porodici ili seksualno zlostavljanje, posebna pažnja se mora posvetiti žrtvi!!!

 

  • Izvor: novosti.rs

29/11/2017

Kada se desi nasilje u porodici ili seksualno zlostavljanje, posebna pažnja se mora posvetiti žrtvi koja je izvor ključnih informacija, ali je kontakt sa tom osobom kritičan, kaže načelnik Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra MUP-a Lazar Nešić. Kada se desi zločin, nakon adekvatnog obezbeđenja lica mesta, upravo je sledeći i najvažniji korak tretman svih tragova, lica mesta i aktera događaja.

tome će danas i sutra pripadnici policije, sudova, tužilaštva, socijalnih i zdravstvenih službi razmeniti iskustva na seminaru „Forenzički tretman lica kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda“, koji se organizuje u okviru programa Švedsko-srpske policijske saradnje.

Obraćajući se učesnicima, Lazić je rekao da je cilj projekta da se podigne nivo senzibiliteta policije kad je reč o toj vrsti krivičnih dela.

On je istakao specifičnost tih krivičnih dela, jer u partnerskim odnosima nije lako ni jednostavno obezbediti materijane dokaze standardnom metodologijom.

Važno je, podvukao je, posebnu pažnju posvetiti žrtvi, koja je, kaže, po pravilu izvor ključnih informacija, ali je kontakt sa tom osobom kritičan.

Seminar okuplja pripadnike MUP-a, ali i predstavnike sudova, tužilaštava, centara za socijalni rad i zdravstvenih centara, nevladinog sektora, koji su takođe važni u procesuiranja takvih krivičnih dela.

„Tužilaštvu je u pretkrivičnoj fazi važno da na bazi dokaza koje ćemo mi pružiti oceni da li ima mesta daljem radu, sprovođenju istarge i da obezbedi materijalne dokaze za optužnicu koju namerava da podigne. Sudu je važno da raspolaže materijalnim dokaziam i činjenicama da bi obavio svoj posao“, rekao je Lazić.

Zdravstvenom sektoru važno je da zna na koji način treba precizno da uradi posao sa aspekta materijalnih dokaza, a nevladinom i socijalnom sektoru važno je da mi ostvarimo pozitivan uticaj na broj i obim krivičnih dela u budućonsti, dodao je on.

Lazić je dodao da je namera da se projekat produži do 2020. godine.

„Da se kao skup državnih organa osposobimo da sa većom efektivnošću reagujemo na krivična dela koja su već učinjena i pošaljemo poruku javnosti da Srbija ima kapacitet na višem nivou da reaguje na tu vrstu dela, u represivnom smislu, a naravno i preventivno, što bi trebalo da bude krajnji cilj“, poručio je Lazić.

Upravo to što seminar okuplja pripadnike MUP-a, sudova, tužilaštava, centara za socijalni rad i zdravstvenog i nevladinog sektora prema rečima pomoćnika direktora policije Zvezdana Radojkovića važna i velika stvar imajući u vidu da krivična dela nasilja u porodici i nasilja protiv polnih sloboda u Srbiji polako, ali sigurno izlaze na svetlost dana.

„Polako, ali sigurno ta krivična dela izlaze odande gde su se, pa i vekovima, nalazile “u senci tamne brojke“, na svetlost dana. Ovo su dela koja se teško dokazuju, a prvi korak nakon adekvatnog obezbeđenja lica mesta, i jeste tretman svih tragova, lica mesta i aktera događaja. Zato je ovaj projekat važan“, rekao je Radojković.

Seminar koji je danas počeo u Beogradu osmi je u nizu, a u prethodnih sedam bile su uključene službe sa 18 policijskih uprava.

Niz seminara organizuje se u okviru programa Švedsko-srpske policijske saradnje, u kojem je jedan od projekata i „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III “.

Projekat koji finasira Vlada Švedske, sprovode Nacionalni kriminalističko tehnički centar MUP-a i švedska policija.

NAJNOVIJE VESTI

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

HRONIKA