Zahvaljujući portalu e-usluge znatno je olakšano pribavljanje raznih dozvola i uverenja!!!

  • Izvor: novosti.rs

31/01/2018

ZAMISLITE situaciju da vaša firma u Vranju mora hitno da isporuči robu u Budimpeštu, za šta vam je, između ostalog, potrebno i uverenje o poreklu. Ranije biste morali da dođete u Beograd, podnesete svu dokumentaciju i sačekate da vam Komora izda uverenje. 

trong>Danas, zahvaljujući portalu e-usluge i jedinstvenom komorskom sistemu, možete, na primer, iz svoje kancelarije u Vranju da elektronski podnesete zahtev i svu prateću dokumentaciju za uverenje o poreklu i da navedete da će vaš vozač uverenje preuzeti u Subotici, koja vam je na putu do kupca u Budimpešti.

Ovim rečima Nataša Kecman, rukovodilac Centra za pružanje usluga, servise i pakete proizvoda Privredne komore Srbije, objašnjava značaj koji digitalizacija usluga PKS ima za privrednike.

– Digitalizacija usluga Privredne komore Srbije obezbeđuje i druge pogodnosti: ako se vaša firma nalazi na nekoliko lokacija, kolege u Valjevu mogu da podnesu zahtev, kolege iz Sombora i Zaječara da predmet dopune potrebnom dokumentacijom, a direktor koji je na Kopaoniku da zahtev potpiše. Sve se odigrava elektronski, veoma brzo i jednostavno – navodi Nataša Kecman.

Kako ističe, jedinstveni komorski sistem omogućava izbor 17 različitih gradova u kojima privredni subjekti mogu da pribave raznovrsna dokumenta potrebna za poslovanje u Srbiji ili za izvoz. Sedište privrednog subjekta je potpuno nevažno, jer korišćenjem portala e-usluge firme mogu da pribavljaju javna ovlašćenja Komore tamo gde im je najpogodnije.

– Velika pažnja je posvećena bezbednosti podataka svih korisnika portala e-usluge: niko ne može da pristupi portalu ukoliko nema odobrenje zakonskog zastupnika privrednog subjekta, koje se reguliše prilikom registracije za rad na portalu – precizira naša sagovornica.

BESPLATNO KORIŠĆENjE

KORIŠĆENjE portala e-usluge je besplatno, a sam portal se nalazi na linku https://usluge.pks.rs

EKONOMIJA