POČETNICI u biznisu mogli bi da budu oslobođeni plaćanja poreza….

 

  • Izvor: novosti.rs

01/12/2017

Ministarstvo finansija spremilo izmene četiri poreska zakona i počinje javna rasprava. Za nove preduzetnike koji zapošljavaju devet ljudi, dve godine bez poreza i doprinosa na plate..

ČETNICI u biznisu mogli bi da budu oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa na svoje plate i plate najviše devetoro svojih zaposlenih u prve dve godine poslovanja. Neoporezivi deo zarade radnika, umesto 11.790 dinara, od 1. januara bi trebalo da bude 15.000 dinara. Kupci prvog stana, iako je opterećen hipotekom, moći će da se nadaju povraćaju poreza na dodatu vrednost.

To su najvažnije izmene koje predviđaju predlozi četiri poreska zakona, koje je sačinilo Ministarstvo finansija. Počela je javna rasprava, mada nije jasno do kog roka će zainteresovani moći da dostave svoje sugestije. Jedina odrednica koja stoji je – u najkraćem roku.

GAZDA MORA DA PLAĆA DOPRINOSE

NOVINA u predlogu Ministarstva finansija je i da je obveznik poreza na dohodak građana, a i doprinosa, nosilac poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u registar. Trenutno ove obaveze izmiruju gazdinstva u sistemu poreza na dodatu vrednost, ali ne i njihove kolege koje nisu u njemu. Oni biraju da li to žele ili ne. Sada će obaveza važiti za sve.

Borba sa sivom ekonomijom dosad se svodila pre svega na kazne i kontrolu. Predviđenim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, privrednici bi mogli da osete i prve stimulativne mere. Predlaže se da se novi preduzetnik oslobodi plaćanja poreza na zaradu i doprinosa za sebe i devetoro zaposlenih u prve dve godine poslovanja. Uslov za to je da je registrovao delatnost, da je radnike i sebe prijavio na obavezno socijalno osiguranje i da su zaposleni pre toga najmanje šest meseci bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na tu pogodnost bi imao pravo samo jednom, a ne i ako pokreće novu delatnost. Nije još sigurno kada bi ta mera mogla da zaživi, pošto u predlogu zakona stoje odrednice od 1. jula ili 1. oktobra naredne godine, a primenjivaće se na preduzetnike koji pokrenu biznis do kraja 2020. godine.

Ubuduće će važiti i aktuelne poreske povlastice za poslodavce koji angažuju nove radnike. Pod određenim uslovima oni imaju pravo na povraćaj 65 i 75 odsto poreza i doprinosa. Ta mera je trebalo da istekne poslednjeg dana 2017. godine, ali Ministarstvo finansija predviđa da se njena primena nastavi do kraja 2019.

Uz veći minimalac, poslodavcima je obećan „popust“ na oporezivi deo zarade, kako bi amortizovali veći izdatak. Vlada nudi 15.000 dinara. Računica kaže da će poslodavac koji je s radnikom ugovorio iznos neto zarade od 30.000 dinara uštedeti oko 300 dinara poreza. Ukoliko je u ugovoru navedena bruto zarada, što je retkost u Srbiji, tih 300 dinara će ići u džep zaposlenog.

Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđaju mogućnost povraćaja tog nameta za kupce prvog stana koji je opterećen hipotekom ili je prodat u izvršnom postupku, tako da imaju pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost.

NAJNOVIJE VESTI

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

EKONOMIJA