KAMPANjA za izbor predsednika skupštine stanara može da počne!!!

11. јуна 2017.

Zgrade će u narednih šest meseci morati da biraju predsednike skupštine stanara. Evidenciju prave lokalne samouprave i šalju podatke u katastar

Foto:ilustracija-pixabay

KAMPANjA za izbor predsednika skupštine stanara može da počne! Do 12. decembra će sve zgrade morati da održe sednice, izaberu upravnike i da upišu novu „vlast“ u registar stambenih zajednica. Ova veb-aplikacija zvanično počinje da se popunjava od ponedeljka, a razvio ju je Republički geodetski zavod u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva

To je elektronska baza podataka i dokumenata u kojoj će biti skladištene informacije o stambenim zajednicama na teritoriji svake lokalne samouprave, dok će jedinstvenu, centralnu i javnu bazu voditi RGZ.

Sve skupštine stanara moraće u narednih šest meseci da se usklade sa novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, a to znači da će i oni koji već imaju izabrane predstavnike, kao i oni koji ih nemaju, morati da se sastanu i izaberu upravnike. Izabrani predstavnici će morati da „preregistruju“ dosadašnje skupštine stanara u stambene zajednice u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

U beogradskoj opštini Čukarica spremni su za primenu novog propisa. Branka Petrović, načelnik Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove, u ovoj lokalnoj samoupravi napominje da je stambena zajednica dužna da podnese prijavu za upis u registar u roku od 15 dana od dana održavanja sednice.

KUĆNI SAVET KAO FIRMA

STAMBENOJ zajednici kao organizaciji vlasnika posebnih delova, novim Zakonom je dat status pravnog lica. 
– Svim stambenim zajednicama koje nisu imale matični broj, pri registraciji će biti dodeljen, dok će se za dobijanje poreskog identifikacionog broja do januara 2018. godine zasebno podnosti zahtev u nadležnoj filijali Poreske uprave – objašnjavaju u RGZ.

– Potrebno je dostaviti zapisnik i dokaz o uplati takse, ukoliko je u pitanju upravnik zgrade koji je jedan od vlasnika posebnih fizičkih delova zgrade – objašnjava Petrovićeva. – Ako je u pitanju stambena zajednica koja bira profesionalnog upravnika, uz zapisnik i dokaz o uplati takse dostavlja se i ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja. Ukoliko je imenovan profesionalni upravnik u postupku prinudne uprave, podnosi se rešenje nadležnog organa o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu i dokaz o uplati takse.

Registracija stambenih zajednica je predviđena kao „jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a rešenja o registraciji stambenih zajednica biće javno dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

U RGZ napominju da trenutno samo 40 odsto opština ima neki vid evidencije o broju stambenih zgrada.

EKONOMIJA