POSLOVNI USPEH UPRKOS PANDEMIJI HORISEN SOLUTIONS: KOMPETENCIJAMA I ZNANJEM DO USPEHA U PERIODU KRIZE

  • PR tekst

21/05/2021

Pandemija virusa Covid-19 promenila je način poslovanja mnogih kompanija. Neki nisu pokazali spremnost da odgovore na teške izazove i neizvesnosti u vezi sa trajanjem pandemije. Neke kompanije su se suočile sa velikim finansijskim problemima koji su doveli u pitanje održivost poslovanja. Međutim, postoje i ona preduzeća koja su se uspešno oduprla izazovima krize ne dozvoljavajući nepovoljnoj situaciji da ograniči razvoj.

HORISEN SOLUTIONS je kompanija koja je na srpskom tržištu prisutna dvadeset godina. Ova kompanija se bavi izradom telekomunikacionih i marketinških softverskih proizvoda za slanje SMS poruka širokoj publici. Rad na našem proizvodu podrazumeva visok nivo kreativnosti, stručnosti i znanja i veliki broj timova koji rade na realizaciji ideja. Zahvaljujući prirodi industrije u kojoj posluje i reputaciji koju ima među konkurentima i korisnicima usluga, HORISEN SOLUTIONS se u vrlo kratkom roku početkom prošle godine prilagodio novonastaloj situaciji. 

Mere koje su definisane u cilju zaustavljanja širenja pandemije nisu uticale na tok i dinamiku poslovnih aktivnosti kompanije. Naprotiv, stvaranje novog globalnog poslovnog okruženja, čija je nužna odlika fizička udaljenost među ljudima, u kompaniji HORISEN SOLUTIONS je prepoznato kao šansa za nove poslovne poduhvate. Principi „novog normalnog“ života i poslovanja stvorili su prostor za inovacije i kreativnost u stvaranju alata koji pomažu održavanju kontakta između ljudi, bilo na nivou pojedinaca, poslovnih partnera ili prodavaca i potrošača. Među tim kanalima, SMS poruke su od posebne važnosti. Kompanije koje žele brz i efikasan način komunikacije sa kupcima na tržištu sve se više odlučuju za upotrebu SMS-a. 

U prilog tome ide i činjenica da se prošle godine, u poređenju sa 2016. godinom, broj korisnika koji dobijaju SMS poruke od kompanija povećao za 23%. Povećanje broja SMS poruka zasniva se na činjenici da su one nezavisne od Internet konekcije i da se u svakom trenutku mogu koristiti za dosezanje kupaca i poslovnih partnera bez potrebe za velikim protokom podataka. HORISEN SOLUTIONS, oslanjajući se na svoju dokazanu kompetentnost u kreiranju SMS softvera i predviđanja vezana za budućnost SMS-a, prepoznao je krizu kao „priliku u radnom odelu“.

reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)


Sumirajući poslovne rezultate postignute u prethodnoj godini, kompanija HORISEN SOLUTIONS ima razloga za zadovoljstvo. U godini pandemije očuvana je dinamika poslovnih aktivnosti i zaposleno je devet novih radnika, uglavnom programera i stručnjaka iz oblasti prodaje i marketinga. 

Zbog činjenice da su naši proizvodi „zaštićeni od krize“ i da se potražnja za tim proizvodima neprestano povećava, kompanija je prošle godine postigla brz i snažan rast. Uprkos brojnim izazovima, odnosi sa aktuelnim poslovnim partnerima su očuvani i ojačani, a uspostavljene su veze i sa novim kupcima. Portfolio kupaca proizvoda kompanije HORISEN SOLUTIONS sastavljen je od preduzeća iz različitih delatnosti, ali jezgro naše baze kupaca su mobilni operatori širom sveta.

Uspeh zabeležen u prethodnoj godini, za kompaniju HORISEN SOLUTIONS razlog je za zadovoljstvo, ali i velika motivacija za postizanje još boljih poslovnih rezultata u narednom periodu, povećanje broja zaposlenih i jačanje portfolia poslovnih partnera. Tri filijale u Paraćinu, Nišu i Pirotu sa ukupno 80 zaposlenih čine bazu od koje kreće realizacija svake kreativne ideje. Otvorenost za saradnju i kontinuirani priliv kvalitetnog osoblja supstanca je od koje se gradi potencijal za budući rast i pruža tržišnu poziciju sa koje se, čak ni u kriznim vremenima, neće dovesti u pitanje uspeh kompanije.

BIZNIS REČ DRUŠTVO EKONOMIJA