Opština Topola organizuje javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja Opštine Topola za period 2021-2031. godine !!!

  • Autor: Dragana Marinković

04/03/2021

Topola- Opština Topola u procesu izrade Plana razvoja za period 2021-2031. godine, nakon pribavljenih podataka, anketiranja i konsultacija sa relevantnim društvenim grupama, institucijama i udruženjima građana organizuje događaj javne rasprave o nacrtu Plana razvoja na kome će predstaviti nacrt plana za period 2021-2031. godine.


rong>Kako se navodi na zvaničnoj facebook stranici Opštine Topola na javnu raspravu se pozivaju predstavnici stručne javnosti, predstavnici organizacija civilnog društva, preduzetnika, predstavnici ustanova, kao i svi zainteresovani građani i građanke opštine Topola. Javna rasprava se organizuje 11.3.2021. godine od 11h do 13h, u prostoriji skupštinske sale Opštine Topola broj 20, Bulevar kralja Aleksandra I broj 9, u Topoli.

Program javne rasprave sadrži: uvodnu reč, predstavljanje Plana razvoja za period 2021-2031. godine, diskusiju i zaključak.


Svi građani koji žele da se upoznaju sa nacrtom Plana razvoja za gore navedeni period, kao i pregledom i analizom postojećeg stanja opštine Topola, to mogu uraditi na zvaničnom sajtu opštine- www. topola. rs. Zbog trenutne epidemiološke situacije predlog je da sve komentare, primedbe, sugestije i drugo mišljenje građani mogu da pošalju na sledeće mail adrese: predsednik@topola.com, ler@topola.com, vukicevicmilan@topola.com ili ih predati u pisanoj formi na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola, najkasnije do 15. 3. 2021. godine do 15h.Na osnovu primedbi, predloga i sugestija Komisija za sprovođenje javne rasprave sačiniće i objaviti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi na zvaničnom sajtu opštine Topola.

Kako navodi predsednik opštine Topola Igor Petrović na zvaničnoj facebook stranici opštine Topola, na ovaj način opština Topola uključuje građane i građanke u proces izrade Plana razvoja opštine Topola za period 2021-2031. godine kao ključnog dokumenta za razvoj zajednice. 

DRUŠTVO VESTI GRADA TOPOLA