Održan je prvi sastanak radne grupe za zaštitu od vršnjačkog nasilja!!!

 

  • Izvor: novosti.rs

09/12/2017

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  je održan prvi sastanak operativne radne grupe za zaštitu od vršnjačkog nasilja, na kojem je definisana dinamika aktivnosti i insistirano na efikasnom povezivanju institucija na operativnom nivou.

operativna radna grupa je oformljena na osnovu sporazuma resornih Ministarstava, a na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Tokom sastanka definisana je dinamika aktivnosti i postavljeni osnovni zadaci među kojima su i analiza postojećih resursa koje se tiču prevencije i intervencije u slučajevima nasilja u školama i uspostavljanje neophodne koordinacije i razmena informacija između radnih grupa ministarstava.

Insistiralo se na tome da se ostvari efikasno povezivanje institucija na operativnom nivou.

Sledeći korak međuministarskog operativnog radnog tela je regulisanje procedura u cilju formiranja sistemskog pristupa vršnjačkom nasilju gde će se uspostaviti jasne procedure saradnje između institucija i ustanova koje će doprineti efikasnijem reagovanju i prevenciji nasilja.

Akcenat će biti na zaštiti od digitalnog nasilja i iznalaženje optimalnih rešenja za preventivne aktivnosti i mehanizme zaštite od ovog vida vršnjačkog nasilja, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

NAJNOVIJE VESTI

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

DRUŠTVO