Najvažnije je da se kao društvo izborimo protiv stereotipa kada je reč o osobama sa invaliditetom!!!

  • Izvor: novosti.rs

25/02/2018

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i v.d. pomoćnice u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević, posetili su Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu na Novom Beogradu i razgovarali sa predsednikom Sinišom Bukumirom i članovima srodnih društava iz Beograda i Srbije.

trong>Teme razgovora bile su stalni izazovi i poteškoće sa kojima se susreću oboleli od cerebralne paralize, među kojima su najčešći problemi gradskog prevoza, lečenja i smeštaja u ustanovama, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali i regulisanje procedura i isplata tuđe nege.

„Najbolji način da nešto promenimo i uradimo za dobrobit svih, jeste da radimo zajedno i da imamo obostrano razumevanje. Jedan od načina jesu upravo ovakvi sastanci gde zajedno, razgovorom možemo lakše da menjamo i rešavamo probleme. Ministarstvo na čijem sam čelu, moj tim i ja svesni smo da problemi postoje, ali novi sistem rada, transparentno i kontrolisano trošenje sredstva, koja država izdvaja za osobe sa invaliditetom, samo su jedan od načina da se vaš život poboljša i podigne na viši nivo, kako to rade zemlje poput Švedske“, istakao je Đorđević u razgovoru sa osobama obolelim od cerebralne paralize.

Ministar je najavio izradu baze podataka svih osoba sa invaliditetom, kako bi ostvarile sva prava koja im po Zakonu sleduju, ali i istakao da će oni, koji ta prava budu zloupotrebljavali biti kažnjeni.

„Plan nam je da u ovoj godini, na svim većim raskrsnicama postavimo zvučne semafore i započnemo projekat koji podrazumeva rampe u svim državnim institucijama, školama, ustanovama, kako bi se time olakšao pristup svim osobama sa invaliditetom“, rekao je ministar.

Đorđević je istakao da je ključno, a možda i najvažnije da se kao društvo izborimo protiv stereotipa kada je reč o osobama sa invaliditetom, da sprečimo diskriminaciju i promenimo svest da među nama nema razlika.

Ministar je najavio da će u ovoj godini biti i izmena i dopuna zakona, a sve u cilju veće brige prema osobama sa invaliditetom, ali i efikasnijeg rada.

Ministarstvo aktivno sarađuje sa 33 saveza osoba sa invaliditetom, a iznos ukupne socijalne pomoći, koji je država izdvojila u budžetu za ovu godinu, veći je u odnosu na prošlu i iznosi oko 138 milijardi dinara.

DRUŠTVO