Kazne za roditelje i učenike, evo koje-NOVI ZAKON

8. јуна 2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja završena tribinom u Beogradu uz učešće direktora škola, nastavnika, stručnih saradnika, predstavnika SPC. Zakonom definisano kažnjavanje roditelja, ali i đaka…

Ministar Mladen Šarčević rekao je da će svi konstruktivni predlozi dobijeni tokom javne rasprave biti usvojeni, saopšteno je danas iz Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

On je kazao da su postignuti osnovni ciljevi – povećanje kvaliteta obrazovanja, a potom i povećanje efikasnosti i autonomije ustanova doakademskog obrazovanja, naravno uz ostvarene rezultate.

Nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predstavili su pomoćnik ministra za pravne poslove Aleksandar Marković i član radne grupe Biljana Lajović.

Neke od novina na koje je na skupu ukazao pomoćnik ministra za pravne poslove Aleksandar Marković jesu uvođenje nove zabrane ponašanja kojom se vređa dostojanstvo i ugled škole.

Novina je i da Nacionalni prosvetni savet i Savet za stručno obrazovanje imaju manje članova, imenuje ih Vlada Srbije, i da imaju savetodavnu ulogu,

Kako je dodao, novine su uvođenje suspenzije licence za nastavnike,formiranje novog roditeljskog tela, Opštinskog saveta roditelja, mogućnost da finansijski, pravni i administrativni poslovi budu povereni zajedničkoj službi za više škola, ili na nivou lokalne samouprave, da direktoru miruje radni odnos dok je na funkciji, da je razrešenje obavezno kada direktor navrši 65 godina života, da direktora imenuje i razrešava ministar, a uvodi se  jedinstveni obrazovni broj učenika.

Biljana Lajović iz ministarstva rekla da je zakonom jasno definisano da škola može da reaguje kada roditelj ne ispunjava svoju dužnost i da roditelji snose odgovornost za materijalnu štetu koju učini njihovo dete.

Lajović je naglasila da je Nacrtom precizno definisan vaspitno disciplinski postupak i da se kao mera predviđa društveno-korisni i humanitarni rad za učenike, uz poštovanje njihovih godina i dostojanstva.

Prema nekim ranijim izjavama kazne za maltretiranje vršnjaka u školi, narušavanje ugleda i časti drugog učenika ili nastavnika nacrt Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa novčane kazne od 30.000 do 100.000 dinara.

Za teže prekršaje deteta u školi, kao što su uništavanje i krađa imovine, prepravljanje ili dopisivanje podataka u evidenciju koju vodi škola, zakon za roditelje predviđa prekršajnu ili krivičnu odgovornost.

Upotreba alkohola, duvana, narkotika, unošenje oružja u školu ili upotreba mobilnih telefona kojim se ugrožavaju prava drugih učenika ili u svrhu prevare prilikom ocenjivanja, takođe su definisani kao teža povreda obaveza.

Po prvi put predviđene su novčane kazne i za sekretare škola koji ne budu savesno obavljali svoj posao – od 5.000 do 100.000 dinara.

Ministar prosvete Mladen Šarčević ranije je rekao da će sekretari škola biti kažnjavani ukoliko, kao pravnici, ne upozore direktore „da ne srljaju u sudske sporove za koje se unapred zna da će biti izgubljeni“.

Ono što se najčešće pominjalo u javnosti i sa čim se roditelji, a i deca već upoznati je uvođenje infoirmatike kao obaveznog predmeta od petog razreda, veronuka i građansko ostaju izborni.

Takođe, ministar je najavio i projekat velike mature  koja će zameniti prijemni za upis na fakultete. 

Prva generacija koja će polagati veliku maturu su đaci sadašnjeg osmog razreda, a sadašnja druga godina srednje škole biće prva u pilot projektu.

To bi trebalo da olakša đacima pripremu za upis na fakultet, a roditeljima uštedeti novac.

Šarčević je nedavno rekao da se nada da će nacrt Zakona o osnovama sistema obrazovanjai vaspitanja biti prioritet u Skupštini Srbije, kako bi reforma u prosveti mogla da počne na jesen.

„Reforme školstva u proseku traju osam godina. Mi ćemo, u okolnostima tradicionalne srpske netrpeljivosti biti zadovoljni ako reformu završimo za četiri godine.“

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

DRUŠTVO