Kako da se zaštitite od infekcije novim korona virusom?!!!

 • Izvor: Zavod za zaštitu zdravlja Ćuprija

09/03/2020

Ćuprija-Često perite ruke sapunom i vodom ili sredstvima za suvo pranje ruku na bazi alkohola.


 • Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, pranjem ruku sapunom i vodom ili čišćenjem ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ubijate virus.
  Kada treba prati ruke?
  PRE
  neposrednog kontakta sa hranom i pripreme hrane
  dodirivanja usta, nosa ili očiju
  kontakta sa bolesnikom
  POSLE
  brisanja nosa, kašljanja ili kijanja
  upotrebe toaleta
  kontakta sa životinjama
  rukovanja otpadom ili čišćenja prostorija
  vožnje gradskim prevozom ili dodirivanja predmeta
  koji su u dodiru sa velikim brojem ljudi
  kontakta sa bolesnikom
  Koliko dugo treba prati ruke? Pranje ruku treba da traje najmanje 20 sekundi.


Kada kašljete ili kijate:
pokrijte usta i nos povijenim laktom ili maramicom. Bacite odmah maramicu u zatvorenu kantu za smeće i operite ruke na gore opisan način.

Zašto? Ovim se sprečava da se bakterije i virusi šire kroz vazduh i zadržavaju na površinama. Ukoliko kijate ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete, površine ili ljude koje dodirnete.

Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.
Zašto? Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.
Držite se na odstojanju: održavajte udaljenost od 1–2 metra između sebe i obolele osobe.
Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice koje u sebi nose virus mogu da dospeju do vas i da se zarazite.

DRUŠTVO VESTI GRADA ĆUPRIJA