Čačani neće morati da menjaju tablice !!!

  • Izvor: novosti.rs

17/01/2018

Čačak – Čačani neće morati da menjaju tablice, jer će latinična slova sa kvačicama kojima se označavaju gradovi – preživeti.

ostali vlasnici automobila koji u drugom delu registracije imaju slova Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W, moraće da zamene tablice kada im istekne saobraćajna dozvola. Zamena ovih tablica biće moguća sve do 2024. godine, potvrđeno je „Novostima“ u MUP Srbije! Prvih dana nove 2018. godine pojavilo se mnogo poluinformacija i netačnih napisa po medijima i društvenim mrežama o važnosti tablica. „Novosti“ su pisale da se tablice sa kvačicama menjaju kada istekne saobraćajna dozvola. Našoj redakciji, međutim, javljali su se čitaoci, tvrdeći da im je u pojedinim agencijama rečeno da sve tablice sa kvačicama, bez obzira na datum važenja saobraćajne dozvole, moraju da se odmah zamene prilikom registracije jer navodno novi softver to zahteva.


Kako nam je potvrđeno u MUP Srbije, tablice sa kvačicama važe dok traje i saobraćajna dozvola. – Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koji je stupio na snagu 29. jula 2017, propisano je da će se registarske tablice koje su izdate do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, a čija registarska oznaka sadrži latinična slova Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y i W, zamenjivati postepeno nakon isteka roka važenja od sedam godina saobraćajne dozvole izdate za vozilo. To znači da će se sve takve tablice zameniti najkasnije do 2024. godine – kaže se između ostalog u objašnjenju MUP Srbije dostavljenom „Novostima“. Istim Pravilnikom predviđeno je da rok važenja registarskih tablica za vozila koja nemaju latinična slova sa kvačicom iznosi devet godina. Nakon isteka važenja saobraćajne dozvole i registarskih tablica, vlasnici vozila snose redovne troškove koji se plaćaju prilikom izdavanja novih registarskih tablica. – Postepeno povlačenje ovih registarskih tablica iz saobraćaja vrši se kao rezultat bezbednosnih potreba i intenzivnih aktivnosti na usklađivanju sa relevantnim propisima i standardima Evropske unije u oblasti međunarodne policijske saradnje – ističu u MUP.

DRUŠTVO VESTI GRADA ČAČAK