4. OKTOBAR-Međunarodni dan zaštite životinja!!!

  • Izvor: wikipedia

16/09/2021

Svetski dan životinja (engl. World Animal Day; franc. Journée mondiale des animaux) obeležava se od 1931. godine svakog 4. oktobra.

Poznat je i kao Međunarodni dan zaštite životinja i kao Svetski dan zaštite životinja. Posvećen je pravima životinja i očuvanju životinjskog biodiverziteta.

Prvi tragovi zaštite životinja datiraju daleko u prošlost kada su vladari davali osnovna uputstva narodu da stoku treba hraniti i pojiti, a ne batinati.

U periodu od 17−19. veka veliki mislioci pokreću teme zaštite životinja, kao i njihova prava. Počinje da se spominje i moralna obaveza čoveka da ih štiti. Od 19. veka pa do danas o zaštiti govore naučnici i „obični“ ljudi. Svetski dan životinja proglašen je 1931. godine na konvenciji ekologa u Firenci da bi se istakla ugroženost vrsta. Hajnrih Zimerman ( nem. Heinrich Zimmermann), nemački pisac i izdavač časopisa Čovek i pas (Mensch und Hund/Man and Dog) 24. marta 1925. godine u Berlinu je organizovao prvi Svetski dan životinja. Godine 1929. je datum prebačen na 4. oktobar. Imao je tada sledbenike jedino u Češkoj, Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji. Tek u Firenci je odlučeno jednoglsno da se 4. oktobar proglasi zvaničnim datumom Svetskog dana zaštite životinja.

 I od tada tradicionalno se, svakog 4. oktobra, na dan Svetog Franje Asiškog – zaštitnika životinja, obeležava ovaj dan. Ovog dana sve organizacije za zaštitu životinja, kao i svi azili za životinje širom sveta, organizuju obilaske svojih institucija, edukativne radionice, prikupljaju se donacije, udomljavaju se ljubimci, kao i razne druge aktivnosti.


Prava životinja

Na Svetski dan životinja se svi podsećaju da:

  • Životinje su ravnopravni stanovnici Zemlje
  • Imaju jednako pravo na život kao i ljudi
  • Osećaju bol, patnju, strah i stres

Cilj Svetskog dana životinja je da se poboljša odnos prema životinjskim vrstama širom sveta, kao i da se pruži podrška pojedincima, grupama i organizacijama koje se staraju o životinjama.

Ugroženost

Svaka vrsta u prirodi ima značaj za ekosistem i svoju ulogu u njemu. Sve vrste su direktno ili indirektno povezane. Neke imaju lokalni, neke regionalni, a neke globalni uticaj na životnu sredinu i ekologiju. Ugroženost jedne vrste vremenom direktno ili posredno utiče na opstanak druge. 

U Srbiji

U Srbiji postoji veliki broj ugroženih vrsta. Govori se o 273 vrste ptica, 66 vrsta sisara, 41 vrsta beskičmenjaka, 34 vrste insekata i 15 vrsta riba. Među zaštićenim životinjama su pojedine vrste pelikana, roda, beloglavi sup, rečni rak, bubamara, žabe, belouške, šarke.

DRUŠTVO