SARADNJA KOMPANIJA HORISEN SOLUTIONS I DEUTSCHE TELEKOM-SARADNJA JE PUT KA USPEHU

  • PR tekst

23/06/2021

HORISEN SOLUTIONS spada u red kompanija koje pomno prate zahteve modernog tržišta zadovoljavajući pritom i najsofisticiranije zahteve svojih kupaca. Dinamičan razvoj softverskih rešenja, alata i aplikacija na tržištu telekomunikacija, u poslednje dve decenije, stavio je ovu kompaniju pred brojne izazove u pogledu unapređenja proizvoda i zadovoljavanja sve viših standarda.

Zahvaljujući timskom radu inžinjera sa širokim znanjem i iskustvom i mogućnostima koje kompanija HORISEN SOLUTIONS pruža svojim zaposlenima u pogledu usavršavanja i praćenja najsavremenijih tehnologija, obezbeđene su stabilne tržišne pozicije i otvoren put daljem razvoju softvera iz oblasti mobilnih i web aplikacija. 

Okosnicu poslovanja kompanije čine brojni klijenti – kompanije koje u svom poslovanju koriste komercijalni SMS za uspostavljanje neposrednog odnosa sa krajnjim korisnikom. Jedan od velikih klijenata kompanije HORISEN SOLUTIONS je Deutsche Telekom, jedna od vodećih svetskih integrisanih telekomunikacionih kompanija.

Sam proces uspostavljanja poslovnog odnosa I saradnje ove dve kompanije bio je determinisan složenim zahtevima I visokim kriterijumima kompanije Deutsche Telekom u pogledu izbora proizvoda I poslovne reputacije kompanije čiji će proizvod kupiti. 

Kao kompanija koja opslužuje 184 miliona mobilnih korisnika i ima širok dijapazon usluga iz domena upravljanja i prodaje mreža i veza, Deutsche Telekom je u kompaniji HORISEN SOLUTIONS prepoznao kredibilnog poslovnog partnera. Proaktivni pristup poslovanju i proizvodi čiji se kvalitet permanentno unapređuje I prati zahteve tržišta, opredelili su Deutche Telekom ka korišćenju sveobuhvatne SMS platforme koja će pokrivati sve aspekte veletrgovine i na taj način poslovne procese učiniti jednostavnijim i sigurnijim.

reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)
Dinamika savremenog poslovanja u oblasti telekomunikacionih tehnologija i kontinuirane promene na tom planu ne ostavljaju vremena za složene poslovne procese. Umesto toga, svaka kompanija iz oblasti telekomunikacija nastoji da nađe proizvod koji će objediniti više poslovnih procesa na jednom mestu i omogućiti poslovanje „klikom na dugme“. HORISEN SOLUTIONS je upravo ponudom neutralne SMS platforme, koja nudi sveobuhvatan sistem izveštavanja i pregled unutrašnjih poslovnih aktivnosti po meri korisnika, osvojio poverenje kompanije Deutsche Telekom i obezbedio partnerstvo na duže staze.

Osim visoko kvalitetnim performansama SMS platforme, HORISEN SOLUTIONS je poverenje Deutsche Telekoma pridobio i stručnošću zaposlenih, profesionalnim pristupom poslu i posvećenim odnosom prema partnerstvu. U dobu u kome živimo, vreme je dragocen resurs. Podrška 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno koju pruža kompanija HORISEN SOLUTIONS, a koja garantuje rešavanje eventualnih problema za kratko vreme još jedna je od performansi proizvoda koji je spojio interese ove dve kompanije. 

Poslovni planovi obe kompanije govore u prilog dugoročnoj saradnji. U skladu sa trendovima u svetu telekomunikacija, sledeći nivo saradnje u budućnosti biće zasnovan na širenju mogućnosti za višekanalnu komunikaciju i još intenzivnijem povezivanju sa krajnjim kupcima. Osnovu novih oblika saradnje kompanija HORISEN SOLUTIONS i Deutsche Telekom činiće kao i do sada – slušanje zahteva tržišta i kontinuitet u praćenju najsavremenijih trendova u oblasti telekomunikacionih tehnologija.

BIZNIS REČ EKONOMIJA