26. juni 2021. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama!!!

  • Izvor: Zavod za javno zdravlje Ćuprija

23/06/2021

Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna širom sveta.


trong> Obeležavanje ovog datuma, koji je 1987. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ima za cilj mobilisanje pojedinaca i zajednica za podizanje svesti o posledicama upotrebe droga i njihovo podsticanje za aktivan odnos u suzbijanju ovog značajnog društvenog problema.
Slogan kampanje za 2021. godinu „Podelite činjenice o drogama, spasite živote” naglašava značaj deljenja naučno zasnovanih informacija o drogama, uključujući informacije o zdravstvenim rizicima i najboljim praksama za rešavanje svetskog problema droge kao što su prevencija, lečenje i nega zasnovani na dokazima. U okviru ovogodišnje kampanje se pozivaju sve zainteresovane strane na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou da preduzmu aktivnosti u cilju smanjenja širenja dezinformacija i korišćenja nepouzdanih izvora informacija, istovremeno se obavezujući da će deliti samo prave naučno potkrepljene činjenice o drogama.
Prema izveštaju Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), u svetu je u 2019. godini 5,5% populacije starosti 15–64, odnosno 275 miliona ljudi, najmanje jedanput u prethodnoj godini koristilo drogu. Najčešće korišćena droga je kanabis, koji je koristilo 200 miliona osoba tokom prethodne godine, odnosno 4,0% globalne populacije starosti 15–64 godina. Procene pokazuju i da 0,7% populacije u svetu ove starosne grupe spada u visokorizične korisnike i/ili zavisnike od droga.
Prema rezultatima Istraživanja o stilovima života stanovništva, u Srbiji je u 2018. godini neku ilegalnu psihoaktivnu supstancu najmanje jedanput tokom života koristilo 9,3% stanovnika uzrasta od 18 do 64 godine (11,5% muškaraca i 7,2% žena) sa većom prevalencijom među populacijom uzrasta 18–34 godine (12,5%). Upotreba droga u 12 meseci koje su prethodile istraživanju je bila manje zastupljena i iznosila je 2,1% među stanovnicima 18–64 godine (2,8% muškaraca i 1,4% žena) i 3,4% među stanovnicima 18–34 godine starosti. Najčešće korišćena droga je kanabis sa prevalencijom 8,9% (11,3% muškaraca i 6,7% žena) kod populacije uzrasta od 18 do 64 godine.


Prema rezultatima Evropskog školskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima, u Srbiji je 2019. bilo koju drogu tokom života probalo 8,6% učenika starosti 16 godina. Kanabis je najčešće korišćena droga među učenicima prvih razreda srednjih škola u Srbiji. Ovu drogu je tokom života probalo 7,3% učenika prvih razreda srednjih škola, 5,6% učenika u prethodnih 12 meseci i 3,2% u prethodnih 30 dana, sa većom učestalošću među dečacima u poređenju sa devojčicama.
U okviru obeležavanja 26. juna – Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje sa brojnim partnerima obeležavaju ovaj dan organizovanjem različitih aktivnosti kao što su stručne konferencije i priprema i/ili distribucija informativnog materijala za stanovništvo, a sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva i medijima. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz Kalendara zdravlja doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.

VESTI GRADA ĆUPRIJA ZANIMLJIVOSTI