ŽABARAČKA ČESMA i KATARININA ČESMA – VODA NIJE ISPRAVNA ZA PIĆE !!!

  • Izvor: JKSP Topola

04/09/2021

Institut za javno zdravlje Kragujevac je prilikom poslednjeg uzorkovanja vode sa Katarinine česme i sa Žabaračke česme od 10.8.2021. godine, ustanovio da voda sa česmi nije odgovarajućeg kvaliteta prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/98).ŽABARAČKA ČESMA – TEHNIČKA VODA Institut za javno zdravlje Kragujevac je prilikom poslednjeg uzorkovanja vode sa Žabaračke česme, od 10.8.2021. godine, ustanovio da voda sa česme nije odgovarajućeg kvaliteta prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/98).Dakle, prema ispitivanju:VODA NA ŽABARAČKOJ ČESMI NIJE ISPRAVNA ZA PIĆE, već se može koristiti kao tehnička voda. Napominjemo da Žabaračka česma, kao i druge, nisu u nadležnosti JKSP Topola i da JKSP ne može da garantuje kvalitet vode na ovim česmama. Poslednje ispitivanje vode je urađeno od strane Instituta za javno zdravlje Kragujevac. S obzirom na postojeće stanje sa restrikcijama vode, ispitivanje je urađeno kako bi se omogćilo građanima alternativno vodosnabdevanje vodom za piće, odnosno za tehničku upotrebu, po nalogu Opštine (Opštinski štab za vanredne situacije, 82-4/2021-05-II, od 2.8.2021).


KATARININA ČESMA – TEHNIČKA VODA Institut za javno zdravlje Kragujevac je prilikom poslednjeg uzorkovanja vode sa Katarinine česme, od 10.8.2021. godine, ustanovio da voda sa česme nije odgovarajućeg kvaliteta prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/98).Dakle, prema ispitivanju:VODA NA KATARININOJ ČESMI NIJE ISPRAVNA ZA PIĆE, već se može koristiti kao tehnička voda. Napominjemo da Katarinina česma, kao i druge, nisu u nadležnosti JKSP Topola i da JKSP ne može da garantuje kvalitet vode na ovim česmama. Poslednje ispitivanje vode je urađeno od strane Instituta za javno zdravlje Kragujevac. S obzirom na postojeće stanje sa restrikcijama vode, ispitivanje je urađeno kako bi se оmogćilo građanima alternativno vodosnabdevanje vodom za piće, odnosno za tehničku upotrebu, po nalogu Opštine (Opštinski štab za vanredne situacije, 82-4/2021-05-II, od 2.8.2021), stoji na fb strani JKSP Topola.

VESTI GRADA TOPOLA