Od januara sledeće godine Lasta je novi prevoznik u Topoli !!!

  • Autor i foto: Dragana Marinković

07/12/2020

Topola -Na jučerašnjoj sednici Opštinskog veća Opštine Topola doneta je odluka da se usvoji ponuda saobraćajnog preduzeća „Lasta“ ad Beograd za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Topola.

rong>Kako navodi predsednik opštine Topola Igor Petrović sada je period od petnaest dana mirovanja pa sledi predlog konačnog Ugovora koji će biti poslat Skupštini Opštine Topola na usvajanje.

Realno je da u januaru startuje novi prevoznik.

VESTI GRADA TOPOLA