JKSP TOPOLA POZIVA poziva građane na odgovorno upravljanje otpadom !!!

  • Autor: Dragana Marinković

04/06/2021

Topola- U hijerarhiji otpada najpoželjnija opcija je prevencija, zatim smanjenje potrošnje, ponovna upotreba, recikliranje, proizvodnja energije i tek na kraji deponovanje, odnosno odlaganje na deponiju.

Foto: JKSP Topola

JKSP Topola je danas predao operateru (@sekopak) deo ambalažnog otpada sakupljenog u poslednjih par meseci na teritoriji grada Topole. Nešto je zadržano i za ponovnu upotrebu (kao vaza za cveće. 

JKSP Topola  poziva građane da se za isto opredele kada sade cveće u kući ili dvorištu (nepotrebno je kupovati nove plastične saksije kad iskorišćene flaše, baloni ili plastične posude od sladoleda mogu da se iskoriste za isto).JKSP Topola ističe:“ Molimo i građane koji koriste žičane kontejnere u gradu da u iste ubacuju samo PET ambalažu (plastične boce sokova, vode, piva), nikako ostali komunalni otpad. Žičani kontejneri se gotovo svuda nalaze u blizini kontejnera za komunalni otpad. Molimo razvrstavajte otpad pravilno. Samo odgovornim upravljanjem otpadom, imajući na umu načelo „zagađivač plaća“, odnosno ‘onaj koji proizvodi otpad je odgovoran’ možemo da doprinesemo zaštiti naše životne sredine.“

VESTI GRADA TOPOLA