Festival „Velika školska pozornica“ raspisuje u Topoli Likovni konkurs: ,, Pozorišni kostim”!!!

24/02/2018

Topola-Organizacija festivala „Velika školska pozornica“ Topola, raspisuje likovni konkurs na temu:„Pozorišni kostim“, sa ciljem da se podstakne razvoj kreativnosti i estetskog doživaljaja kod učenika mlađih razreda, a sa motivima pozorišnog života.

trong>Konkurs je nagradnog karaktera na kojem će se dodeliti nagrade za prvo, drugo i treće mesto, kao i brojne pohvale. Proglašenje nagrađenih i dodela nagrada će se obaviti prilikom otvaranja festivala „Velika školska pozornica“, 20. aprila 2018. godine u Topoli.

Propozicije: Na konkursu učešće mogu uzeti učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

Tehnike i sredstva likovnog izražavanja odrediti prema slobodnom izboru, radove izrađivati u formatu A4, trodimenzionalni radovi se neće uzimati u razmatranje i kvalifikaciju.

Na poleđini rada napisati: Naziv škole, ime i prezime učenika, razred, ime mentora i kontakt / telefon, mail.

Radove slati na adresu:

Kulturni centar Topola

Za Likovni konkurs VŠP

Bulevar vožda Karađorđa bb

34310 Topola

VESTI GRADA TOPOLA