BOŽURAČKA ČESMA – ISPRAVNA VODA!!!

  • Izvor: JKSP Topola

04/09/2021

Institut za javno zdravlje Kragujevac je prilikom poslednjeg uzorkovanja vode sa česme u Božurnji, 25.8.2021. ustanovio da je voda sa česme odgovarajućeg kvaliteta prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/98).

Dakle, prema poslednjem ispitivanju: VODA NA BOŽURAČKOJ ČESMI JE ISPRAVNA ZA PIĆE. Obaveštenje o ispitivanjima na drugim česmama će biti naknadno postavljeno. Ispitivanja sa ŽABARAČKE i KATARININE česma pokazuju da voda NIJE ZA PIĆE, već samo za tehničku upotrebu.


Napominjemo da Božuračka i druge česme nisu u nadležnosti JKSP Topola i da JKSP ne može da garantuje kvalitet vode na ovim česmama. Poslednje ispitivanje vode je urađeno od strane Instituta za javno zdravlje Kragujevac. S obzirom na postojeće stanje sa restrikcijama vode, ispitivanje je urađeno kako bi se omogućilo građanima alternativno vodosnabdevanje vodom za piće, po nalogu Opštine (Opštinski štab za vanredne situacije, 82-4/2021-05-II, od 2.8.2021), stoji na fb strani JKSP Topola.

VESTI GRADA TOPOLA