U SVILAJNCU PLAĆANJE PARKINGA I SMS PORUKOM !!!

12/06/2021

Svilajnac–Satnu i višesatnu parking kartu za korišćenje parking mesta možete kupiti slanjem zahteva za kupovinu parking karte putem SMS poruke preko Operatera mobilne telefonije ili slanjem zahteva za kupovinu parking karte putem specijalizovane aplikacije Easypark koju možete preuzeti sa Google i Apple stora.

Moguće je poslati dve ili tri poruke, jednu za drugom.

Pri produžavanju plaćanja, kao odgovor na poruku o primljenom zahtevu za parking SMS-om.


U SMS poruci upišite registarsku oznaku identično kao na registarskoj tablici, bez razmaka i sa specijalnim znakovima (npr. SV123ŠČ, a ne SV123SC).

VESTI GRADA SVILAJNAC