Sa dolaskom lepog vremena intenzivirani su radovi na regulaciji korita Resave!!!

02/04/2018

[views]

Svilajnac-Sa dolaskom lepog vremena intenzivirani su radovi na regulaciji korita Resave.

 Prema rečima predsednika opštine Svilajnac Predraga Milanovića najveći deo radova biće obavljen u 2018. godini, dok se tokom 2019. očekuje kompletan završetak projekta regulacije:
„ Na koritu Resave kroz Svilajnac, od ušća do izlaza iz Svilajnca, već su završeni radovi, tako da grad nije imao problema sa ovim prethodnim padavinama“.

„Počelo je da se radi na koritu uzvodno od Svilajnca i ima tu još dosta radova po projektu, nekih 20% radova je završeno, a čeka nas 2018. kao velika građevinska sezona i ostaće još neki radovi u 2019. godini da se završe. Drugi deo projekta je uzvodno od Svilajnca, u selima Sedlare i Subotica, u kojima svake godine dodje do problema sa plavljenjem poljoprivrednog zemljišta, i mi ovih dana razgovaramo sa Srbija vodama da se izvedu neki hitni radovi, kako bi se zaštitilo i to poljoprivredno zemljište do konačne regulacije reke Resave“ – objasnio je Milanović.

VESTI GRADA SVILAJNAC