Na području opštine Svilajnac od danas su uvedene nove mere koje se odnose na poljoprivrednike !!!

  • Izvor: O.Sviljanac/MEDIA PS

22/03/2020

Svilanac- Na području opštine Svilajnac od danas su uvedene nove mere koje se odnose na poljoprivrednike:


1. Proizvođači mleka mogu da predaju mleko do 18 časova uz napomenu da im je dozvoljeno kretanje za onoliko vremena koliko je potrebno da obave predaju.

2. U periodu od 05 do 20 časova dozvoljeno je kretanje putem i boravak na otvorenom (njive, voćnjaci…) radi obavljanja poljoprivrednih radnji svim licima bez obzira na starost.


Kretanje poljoprivrednim proizvođačima je dozvoljeno isključivo na traktoru ili poljoprivrenoj mašini koju koriste za poljoprivredne radove.

VESTI GRADA SVILAJNAC