Završen projekat „Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava u Paraćinu“

  • Izvor: RTP.RS

27/05/2021

Paraćin-Evropska unija je, nakon poplava koje su zadesile Srbiju 2014. godine, donirala više od 170 miliona evra za otklanjanje posledica i prevenciju poplava što je čini najvećim donatorom.


to: TV Pomoravlje

Projekat „Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava u Paraćinu“ je završen. Vrednost radova i opreme koje je finansirala Evropska unija iznosi 4,25 miliona evra. Tim povodom u Paraćinu su boravili Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Austrije Nikolaus Luteroti, direktor JP “Srbijavode” Goran Puzović i Neda Maletić, predstavnica Republičke agencije za javna ulaganja. Domaćin im je bio predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević, koji je istakao da će u narednom period opština Paraćin raditi na obnovi četiri mosta, uz pomoć donacija Vlade Švajcarske.

Ukupna dužina toka reke Crnice na kojoj su izvedeni radovi je 10.870 metara i obezbeđena je zaštita Paraćina i Glavice. U zavisnosti od dela toka reke izvedeni su različiti radovi: izgrađeno je ukupno 3.874 meara betonskih zidova za zaštitu od poplava, a tamo gde to nije bilo moguće, i centru grada, nabavljeni su mobilni zidovi za odbranu od poplave dugi 350 metara. U urbanoj zoni je urađena nova kineta korita Crnice sa zidovima od armiranog betona i dnom od kamena u betonu u ukupnoj dužini od 1.970 metara, kao i novi potporni zidovi u dužini od 137 metara. Korito reke je očišćeno i uklanjena vegetacija tamo gde je to bilo neophodno. Sanirani su zaštitni nasipi sa povećanjem njihove visine i izvedeni radovi na profilisanju i proširenju korita za prijem velikih voda i zaštita kosina korita nabačajem od lomljenog kamena. Izgrađen je nasip na desnoj obali reke Crnice kod naselja Glavica u dužini od 1.190 metara.


Pored toga su izgrađene i četiri bujične pregrade na pritokama Crnice koje bi trebalo da tokom bujica ublaže brzinu protoka vode, smanje eroziju i nanos materijala u korito nizvodno ka gradu. Ovi radovi su izvedeni u okviru projekta „Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava“, vrednog 19,5 miliona evra, koji su finansirale Evropska unija (19 miliona evra) i Republika Austrija (pola miliona evra), a sprovela Austrijska razvojna agencija.


Ovaj projekat je počeo u januaru 2016. godine i obuhvatio je radove na rekonstrukciji infrastrukture za odbranu od poplava u mestima koja su bila najviše pogođena poplavama 2014. godine: Valjevu, Svilajncu, Paraćinu, Obrenovcu i Surčinu, prenosi portal TV Pomoravlje.

Evropska unija je nakon poplava koje su zadesile Srbiju 2014. godine donirala više od 170 miliona evra za otklanjanje posledica i prevenciju poplava što je čini najvećim donatorom.

VESTI GRADA PARAĆIN