Izgradnja Rimastera biće gotova kako je i predvidjeno !!!

  • Izvor: O.Paraćin

08/04/2020

Paraćin- Izgradnja Rimastera i u vanrednom stanju..  Obilazeći halu u izgradnji, za švedsku kompaniju Rimaster,  u Industrijskoj zoni u “Zmiču”, predsednik opštine, Saša Paunović, rekao je da će objekat, kako je i planirano biti gotov u aprilu.


A da će kašnjenja biti samo u predaji objekta na upotrebu, zbog sveopšte situacije koja na to utiče rekao je Paunović
VESTI GRADA PARAĆIN