ODRŽANA 66. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE DESPOTOVAC

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Despotovoac- Održana 66. sednica Opštinskog veća opštine Despotovac, u Maloj sali Opštinske uprave.

Sednicom je predsedavao dr Zlatko Marjanović-predsednik Opštinskog veća, a prisustvovali su i Nemanja Radovanović-zamenik predsednika Opštinskog veća, Miodrag Panić, Bojan Stanković, Srđan Milanović, Zvonimir Žnider i Vladan Jovanović-članovi Opštinskog veća. Pored članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Damjan Krstović-načelnik Opštinske uprave, Jelena Racić i Marko Petrović-zaposleni u Opštinskoj upravi opštine Despotovac.
Tačke dnevnog reda su bile:

  1. Razmatranje Odluke “FCC VRBAK“ doo Lapovo o korekciji cena komunalne usluge sakupljanja čvrstog neopasnog komunalnog otpada sa teritorije opštine Despotovac i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
  2. Donošenje Odluke o iznosu navčane naknade za kupovinu udžbenika;
  3. Donošenje Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Despotovac i
  4. Pitanja i predlozi.

Po prvoj tački dnevnog reda data je saglasnost Društvu FCC Vrbak za korekciju cena komunalnih usluga. Ali, u zaključku Opštinsko veće nije dalo saglasnost za uvođenje naplate za zadruge i udruženja. Iznete su i zamerke na rad FCC-a i konstatovano je da je da su u postupku provere zbog neispunjavanja ugovornih obaveza od strane Operatera.

U drugoj tački dnevnog reda, Opštinsko veće je donelo odluku o visini iznosa novčane pomoći, za kupovinu udžbenika, porodicama sa troje i više dece, za treće i svako naredno dete.
Naredna tačka je, takođe, jednoglasno izglasana – kojom je usvojen novi Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Despotovac.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA DESPOTOVAC