Obeležavanje Svetskog dana turizma u Despotovcu !!!

  • Izvor: Turistička organizacija Despotovac

25/09/2018

[views]

Despotovac-Svetski dan turizma se širom sveta obeležava raznim događajima 27.09.2018.godine.

trong>„Turističko-sportska organizacija Despotovac“, poziva sve zainteresovane da pošalјu fotografiju sa Međunarodnog viteškog festivala Despot Stefan Lazarević “Just Out” manastir Manasija, putem društvenih mreža facebook,  https://www.facebook.com/Tsodespot/
i instagrama https://www.instagram.com/tsodespotovac1616/ do 27.09.2018.godine.

„Turističko-sportska organizacija Despotovac“, poklanja 10. komplet suvenira sa “Just Outa” za 10. najlepših fotografija.

Na Svetski dan turizma 27.09.2018.godine,biće proglašenje za 10. najlepših fotografija i dodelјene nagrade u prostorijama „Turističko-sportske organizacije Despotovac“ na adresi Rudnička broj 5. Despotovac 35 213.


VESTI GRADA DESPOTOVAC