NOVI ALTERNATIVNI PUT KA LISINAMA !!

  • Izvor,foto: Lokalna samouprava Despotovac

17/10/2018

[views]

Despotovac-U toku su radovi na realizaciji projekta investicionog održavanja puta u naselju Strmosten.

trong>Projektom su predviđeni radovi u sekundarnoj ulici koja se sa jedne strane uliva na Opštinski put O-27 dok sa druge strane vodi ka privatnim domaćinstvima. Paralelno sa ulicom prostire se kanal sa neuređenim prelazom na neasfaltirani seoski put.


Ovim projektom se predviđa rešenje prelaza puta preko kanala uz izgradnju konstrukcije koja bi omogućila neometan prolaz vode ispod puta. Time će biti napravljen alternativni put u smeru ka Lisinama bezbedan za prolaz teretnih vozila.

VESTI GRADA DESPOTOVAC