KSP “STAN” JP, obaveštava sve korisnike vodosnabdevanja sa izvorišta Toplik, da je voda higijenski ispravna

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

KSP “STAN” JP, obaveštava sve korisnike vodosnabdevanja sa izvorišta Toplik, da su uradjene sve analize vode i da je voda higijenski ispravna

Voda se može koristiti kako za piće i pripremu hrane tako i u ostale svrhe.

gradskevesti.rs

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA DESPOTOVAC