Snežana Pajkić-Jolović dobitnica je Zlatne značke Evropske Atletike!!

  • Autor: media-ps.rs/Ž.P.

23/09/2020

Snežana Pajkić Jolović je srpska i jugoslovenska atletičarka, rodjena u Ćupriji,  gde ju je i zapazio profesor Aleksandar Petrović, trener koji je otkrio i trenirao nju i još puno poznatih atletičara tadašnje Jugoslavije.


Foto; ASS

Va­tre­no kr­šte­nje na ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma ima­la je 1985, ka­da je de­bi­to­va­la na Evrop­skom ju­ni­or­skom pr­ven­stvu. Go­di­nu da­na ka­sni­je osvojila je pr­vu me­da­lju, bronzanu, na Svetsjom juniorskom prvenstvu u Atini. Ti­me je zapo­če­la ni­ska od če­ti­ri od­lič­ja na ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma u če­ti­ri ju­ni­or­ske se­zo­ne. Na Evropskom junioskom prvenstvu u  u Birmingemu 1987.g. oki­ti­la se zla­tom. Na Svet­skom prvenstvu u Kanadskom Sadburiju 1988. g. sre­brom, a uče­stvo­va­la je i na Evrop­skom se­ni­or­skom pr­ven­stvu, obo­riv­ši dr­žav­ne ju­ni­or­ske re­kor­de na 1.500 i 3.000 me­ta­ra. Ju­ni­or­sku ka­ri­je­ru kru­ni­sa­la je još jed­nim evrop­skim zla­tom, u Varaždinu 1989.godine. Sva ta od­lič­ja Sne­ža­na je osvo­ji­la na 1.500 me­ta­ra. Va­žno od­lič­je ima i na 800 me­ta­ra na Mediteranskim igrama u Siriji, gde je 1988. godine bi­la dru­ga. Iste godine nije išla na XXIV Olimpijske igre u Seulu, zato što je vodjstvo jugoslovenske atletske reprezentacije ocenilo da je premlada. 1992.g.  Snežana je propustila XXV Olimpijske igre u Barseloni pošto nije po­sti­gla tra­že­ni re­zul­tat na republičkom prvenstvu na Zvezdinom stadionu, a i pro­fe­sor Pe­tro­vić ni­je bio za to da uče­stvu­je na Olimpijadi ako ni­je sto posto sprem­na,  ako se ne može boriti za me­da­lju.

1990.g. na Evropskom prvenstvu u Splitu, po­be­di­la  je u trci na 1.500 me­ta­ra i  osvojila je zlato. 

Tada se već videlo da će se Jugoslavija raspasti. Snežana se 1995. g.  povukla iz atletike ,da bi se 1996.g. na nagovor Vere Nikolić nakratko vratila da učestvuje na štafetnom maratonu u Japanu, i posle toga se definitivno povukla iz aktivnog bavljenja atletikom zbog povrede kičme i ledja. Snežana je da­nas član Uprav­nog od­bo­ra i pot­pred­sed­nik ASS-a i član Ko­mi­si­je za že­ne i sport u Olimpijskom komitetu Srbije.

Na Evropskom kongresu u Vilniusu-Litvanija  juče je Snežani Pajkić Jolović dodeljeno najviše priznanje koje dodeljuje Evropa za rezultate i doprinos atletici-zlatna znacka.

„Izuzetno sam počastvovana ovim priznanjem ali ga takodje doživljavam kao priznanje srpskoj atletici i svemu sto je uradjeno u poslednjih 10god. koliko je novo rukovodstvo na čelu saveza i ja kao podpredsednik,  žao mi je prof. Aca Petrović nije dočekao sve ovo jer verujem da bi bio ponosan. Hvala Atletskom savezu i Evropskoj atletici na ukazanom poverenju“, izjavila je za naš portal www.media-ps.rs naša poznata atletičarka Snežana Pajkić Jolović, koja je rodjena u Ćupriji, gde je i počela svoju plodnu i bogatu karijeru.

VESTI GRADA ĆUPRIJA