Pčelari na teritoriji opštine Ćuprija mogu podnositi zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela !!!

10/04/2018

[views]

Uslov za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela je minimalan broj košnica 30, a maksimalan 200, a bespovratna sredstva iznose 720 din. po košnici.

trong>Registrovana polјoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva od 15.04.2018. god. do 31.05.2018.god. mogu podnositi zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje  po košnici pčela Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, na adresu Bulevar Kralјa Aleksandra br. 84, 11050  Beograd,  u skladu sa Pravilnikom o izmeni pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela („Službeni glasnik RSˮ, broj 20 od 16. marta 2018. godine).

ukoceni baner (600 x 140)
ukoceni baner 1 (600 x 140)
ukoceni baner 3 (600 x 140)

Nosioci registrovanih polјoprivrednih gazdinstava se za obrazac zahteva za podsticaje po košnici pčela mogu obratiti Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 035/8470-248 lok. 129

Podnosi se samo zahtev.

VESTI GRADA ĆUPRIJA