Odličan rad novinarske sekcije Tehničke škole!!!!

  • Izvor: Tehnička škola Ćuprija

24/05/2018

[views]

Novinarska sekcija formirana je u cilju sticanja osnova novinarskog umeća, kao jednog od oblika medijskog izražavanja, kao i negovanje lepe reči i objavljivanje raznih kreativnih radova učenika Tehničke škole.

trong>Sekcija prati i objavljuje aktuelne teme vezane za život i rad škole kao i brojne događaje izvan
nje. Radeći nešto korisno, učenici se, kroz ovu sekciju, osposobljavaju za adekvatno usmeno i pismeno izražavanje, smisleno ispunjavaju slobodno vreme i imaju priliku da se afirmišu među svojim drugovima i tako stiču samopouzdanje i osećaj da njihove kvalitete mnogi prepoznaju i cene.
Radom novinarske sekcije koordiniraju Andrea Živić, profesorka srpskog jezika i koordinator
recitatorske sekcije i Marko Jakovljević, profesor saobraćajne grupe predmeta i koordinator Učeničkog parlamenta i plesne sekcije Hip-Hop Semafor.
Mogu se pridružiti svi učenici koji su zainteresovani za pisanje i objavljivanje svojih radova, kao i oni zainteresovani za crtanje stripova, ilustracija, fotografisanje.
Zanimljivi prilozi iz života učenika i škole  objavljuju se na fb stranici.

FISEK VARVARIN9 (760 x 140)
FISEK VARVARIN8 (760 x 140)
ukoceni baner (600 x 140)
ukoceni baner 1 (600 x 140)
ukoceni baner 3 (600 x 140)

Svoje pisane priloge ili crteže možete dostaviti koordinatorima ili članovima sekcija, a to su:
Dinić Anđela (1/1)
Bogićević Aleksandar (1/1)
Ilić Nikola (1/1)
Đorđe Mihajlović (2/3)
Lazar Pešić (2/3)
Obavezno napišite svoje ime i prezime i razred. Anonimni prilozi neće  se uzimati u obzir.
CILjEVI NOVINARSKE SEKCIJE
– razvijanje interesovanja za novinarstvo i literarno stvaralaštvo
– upoznavanje književnih i novinarskih vrsta
– osposobljavanje učenika za adekvatno usmeno i pismeno izražavanje
– prikupljanje i objavljivanje podataka neposrednim kontaktima, putem interneta, iz novina, knjiga…
– razvijanje interesa za saradnju i grupni rad
– razvijanje komunikacijskih sposobnosti, sigurnosti, samopouzdanja u javnom nastupu i ophođenju
– razvijanje socijalnih veština
– bogaćenje rečnika

VESTI GRADA ĆUPRIJA