Konkurs „MATIĆU U ČAST“ u okviru kulturne manifestacije “Matićevi dani“ !!!

  • Autor: Ustanova Kulture Ćuprija/ Media ps

30/05/2019

Ćuprija-Pozivamo vas da učestvujete na konkursu „MATIĆU U ČAST“ koji se organizuje u okviru obeležavanja tradicionalne kulturne manifestacije “Matićevi dani“.

trong> Na konkurs mogu odgovoriti likovni umetnici iz Srbije i inostranstva bez obzira na nivo likovnog obrazovanja. Tema izložbe je stvaralaštvo Dušana Matića ili nadrealizam generalno.
Tehnika i format nisu ograničeni a jedan autor na konkursu može učestvovati sa najviše tri rada.

Radove je potrebno poslati na adresu Muzej „Horeum Margi-Ravno“ Jovana Kursule br.2 Ćuprija 35230 do 23.08.2019. godine. Prijave koje stignu nakon završetka konkursa neće ući u razmatranje. Konkursna dokumentacija sadrži:
– Popunjenu prijavu
– Biografiju autora
– Digitalnu reprodukciju rada sa kojim se konkuriše (JPG 300dpi).


taxi stara carsija4-2 (490 x 145)
taxi stara carsija4-1 (490 x 145)
taksi 1 (600 x 154)
taksi 5 (600 x 154)
taksi4 (600 x 154)

Dušan Matić, član Srpske akademije nauka, nadrealista, eseista, romansijer, pesnik i slikar, Rođen u Ćupriji 1898., školovan u Francuskoj – Grenoblu i Nici, Filozofski fakultet započeo u Parizu, završio u Beogradu. Kao mladić, preživeo, povlačenje preko Albanije! Nakon nadrealističkog eksperimenta, Matić je svoj poetski izraz pronašao u misaonoj i intelektualnoj poeziji. Njegovi eseji odlikuju se preciznošću izraza, širokom erudicijom i stilskom jasnoćom. Prvu samostalnu knjigu, zbirku eseja „Jedan vid francuske književnosti“ (1952), objavio je tek u pedesetčetvrtoj godini života. Prvu pesničku knjigu, „Bagdala“ (1954), u pedesetšestoj. Kasnije, sve do smrti , bio je plodan u obe oblasti, i u poeziji i u esejistici. Kao nadrealista, prošao je kroz sve faze, od nadrealističke preko socijalno-aktivističke do neomodernističke. Umro je u Beogradu 1980.godine.

Radi promovisanja likovne umetnosti i širenja ideje u kojoj su dve ili više umetnosti u kohabitaciji, realizovan je ovaj koncept izložbe kako bi se popularizovala decentralizacija kulture i kulturnog delovanja. U tom cilju, i pored nepovoljne finansijske situacije, odlučili smo da prema skromnim mogućnostima stimulišemo stvaraoce i priredimo građanima Ćuprije i regiona kvalitetnu izložbenu postavku „Matiću u čast“ koju će pratiti publikacija u vidu izložbenog kataloga. Za rad, koji prema mišljenju žirija, u najvećoj meri zadovolji kriterijume konkursa biće dodeljena nagrada „Matiću u čast“ . Nagrada se sastoji u plaketi i terminu za samostalno izlaganje u Galeriji Muzeja za izlagačku sezonu 2020, kao i otkupna nagrada nagrađenog rada u visini od 100.000,00 dinara, kojim će se obogatiti umetnička zbirka Muzeja „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija.

Rezultati žiriranja biće naknadno objavljeni na sajtu Muzeja a autori koji su konkurisali će o rezultatima konkursa biti obavešteni putem mejla.
Izložba će biti otvorena u Galeriji Muzeja 06.09. i trajaće do 25.09.2019. godine. Organizator se obavezuje da radove dostavi autorima na način na koji su pristigli na konkurs. Organizator ne snosi odgovornost za eventualno oštećenje radova u toku transporta radova kao ni za bezbednost radova koji se ne preuzmu u predviđenom roku. Troškove transporta radova snosi autor.

VESTI GRADA ĆUPRIJA