KOJI ĆUPRIČANI će moći da se voze BESPLATNO autobuskim prevozom ?!

  • Autor: S.Prokić /MEDIA PS

09/03/2020

Ćuprija- Nakon uspešno okončanog postupka koncesije izabran je autobuski prevoznik iz Paraćina EUROLINE sa kojim je potpisan Ugovor o prevozu naših građana u narednih 5 godina. Ugovor je takav  da se mogu određivati kategorije  putnika čiji će prevoz subvencionisati opština Ćuprija rekao je za naš portal MEDIA PS, Branimir Tazić, predsednik Skupštine opštine Ćuprija


Foto: pixabay

To znači besplatan prevoz za građane Ćuprije koji ispunjavaju propisane uslove.

Odmah po potpisivanju ugovora sa prevoznikom određene su kategorije putnika za subvencionisani prevoz. Po prvi put u novijoj istoriji Ćuprije, pored dece u osnovnom školskom obrazovanju iz seoskih područja, čije troškove prevoza smo snosili i prethodnih godina, sada su dodate i nove kategorije za besplatan prevoz putnika.

Zajednički uslov za sve kategorije za koje je doneta Skupštinska odluka o besplatnom prevozu je prijavljeno prebivalište na teritoriji naše opštine  .


-Prva kategorija su sve osobe starije od 65 godina
-Druga kategorija su penzioneri
-Treća kategorija su srednjoškolci na redovnom školovanju koji pohađaju neku od srednjih škola na teritoriji opštine Ćuprija
-Četvrta kategorija su srednjoškolci koji žive u porodici koja je korisnik prava na novčanu pomoć a redovno pohađaju srednju školu u Pomoravskom okrugu gde prevoz vrši EUROLINE
-Peta kategorija su osobe sa utvrđenim invaliditetom
-Šesta kategorija su sva lica korisnici materijalne pomoći koju dodeljuje Centar za socijalni rad..

Nakon perioda analize subvencionisanog prevoza preko broja korisnika, u dogovoru sa prevoznikom EUROLINE, postoji mogućnost utvrđivanja novih kategorija građana opštine Ćuprija koji mogu koristiti besplatan prevoz, naglasio jeTazić.

SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE:

UČENICI SREDNjIH ŠKOLA KOJI SE NALAZE NA REDOVNOM ŠKOLOVANjU

Zahtev za subvenciju
potvrdu o prebivalištu na teritoriji opštine Ćuprija
potvrdu da su redovni učenici škole sa teritorije opštine Ćuprija
fotografiju dimenzije 2,5×3 cm
izjavu kojom ovlašćuje Opštinsku upravu opštine Ćuprija da u njegovo ime i za njegov račun plati subvencionisanu kartu.

UČENICI SREDNjIH ŠKOLA KOJI ŽIVE U PORODICI KOJA JE KORISNIK PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

Zahtev za subvenciju cene prevoza
potvrdu da su redovni učenici
fotografiju dimenzije 2,5×3 cm
izjavu kojom ovlašćuje Opštinsku upravu opštine Ćuprija da u njegovo ime i za njegov račun plati subvencionisanu kartu.

LICA STARIJA OD 65 GODINA KOJA IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE ĆUPRIJA

Zahtev za subvenciju cene prevoza
očitanu ličnu kartu
fotografiju dimenzije 2,5×3 cm
izjavu kojom ovlašćuje Opštinsku upravu opštine Ćuprija da u njegovo ime i za njegov račun plati subvencionisanu kartu.

PENZIONERI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE ĆUPRIJA

Zahtev za subvenciju cene prevoza
očitanu ličnu kartu
zadnji penzioni ček
fotografiju dimenzije 2,5×3 cm
izjavu kojom ovlašćuje Opštinsku upravu opštine Ćuprija da u njegovo ime i za njegov račun plati subvencionisanu kartu.

LICA SA INVALIDITETOM KOJA IMAJU PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE ĆUPRIJA

Zahtev za subvenciju cene prevoza
očitanu ličnu kartu
rešenje nadležnog organa o utvrđivanju svojstva invalida
fotografiju dimenzije 2,5×3 cm
izjavu kojom ovlašćuje Opštinsku upravu opštine Ćuprija da u njegovo ime i za njegov račun plati subvencionisanu kartu.

LICA KOJA SU KORISNICI MATERIJALNE POMOĆI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Zahtev za subvenciju cene prevoza
fotografiju dimenzije 2,5×3 cm
izjavu kojom ovlašćuje Opštinsku upravu opštine Ćuprija da u njegovo ime i za njegov račun plati subvencionisanu kartu.

VESTI GRADA ĆUPRIJA