Formiranje anketnog odbora u Čačku!!!

 

Formiranje anketnog odbora u Čačku!!!

  • Autor: Ljubica Sokić

29/11/2017

Čačak-Odbornici opozicije predali su predlog za dodatnu tačku dnevnog reda – obrazovanje anketnog odbora koji bi utvrdio učinjenu štetu donetih nezakonitih odluka o cenama boravka dece u vrtićima i jaslicama u čačanskim predškolskim ustanovama.Ovaj anketni odbor bi imao i zadatak da utvrdi koliko i u kojoj meri je bilo iznošenja podataka o deci koji roditelji ostavljaju u ovim ustanovama.

Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 18/2010 od 26.3.2010. godine) član 50. glasi:

Roditelj, odnosno staratelj deteta učestvuje u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u visini 20% od ekonomske cene po detetu, u skladu sa Zakonom. Odluku o visini cene iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.
Odlukama o cenama boravka dece u vrtićima i jaslama objavljenim u Službenim listovima grada Čačka broj 26/2012 i 5/2014 nazakonito je, od datuma donetog zakona, cena boravka dece u čačanskim predškolskim ustanovama, računata po skalama. Pored učinjene materijalne štete roditeljima , i izvršne sudske presude opterećuju budžet grada Čačka i otežavaju njegov nesmetan rad. Anketni odbor ima zadatak da utvrdi propuste u proceduri i odgovornost za nezakonito donešene odluke, kolika je finansijski pričinjena šteta gradu Čačku do sada i kolika će do kraja isplata po presudama biti.

Takođe, indikativno je da je moguće da su podaci o deci , koji su dati kao poverljivi, i nalazili se u bazama podataka o deci u čačanskim predškolskim ustanovama, izneti iz tih ustanova i dospeli do drugih lica koja nisu bila ovlašćena da ih koriste, što je u protivno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Ustavu Republike Srbije i Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih Nacija. Zadatak Anketnog odbora je da utvrdi da li su i u kojoj meri podaci stigli do neovlašćenih lica.
Prihvatanjem ove dodatne tačke dnevnog reda odbornici vladajuće koalicije bi poslali poruku da ne podržavaju i da nisu prećutno odobravali nezakonite procesne radnje koje je sud već dokazao izvršnim presudama.
Odbornička grupa „dr Aleksandar Radojević – za napredniji Čačak“
Odbornička grupa „ Nova Srbija – Velimir Ilić“
Odbornička grupa „ Dveri – za spas Čačka – Boško Obradović“


NAJNOVIJE VESTI

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

VESTI GRADA ČAČAK