Otvaranje Konferencije o regionalnoj stabilnosti u Kulturnom centru Novog Sada !!!

  • Izvor: Kulturni centar Novi Sad

08/06/2018

[views]

Novi Sad-Druga po redu Konferencija o regionalnoj stabilnosti održaće se 8. juna u Novom Sadu, na Tribini Mladih Kulturnog centra Novog Sada. Učešće na ovoj konferenciji potvrdili su eminentni intelektualci iz Srbije i regiona, poznati hrvatski istoričar Hrvoje Klasić, profesor BU dr Dejan Vuk Stanković, direktor Foruma za etničke odnose dr Dušan Janjić, bosanskohercegovački diplomata Zlatko Dizdarević i katolički teolog i istoričar Goran Šarić iz Rijeke. Osnovna ideja vodilja i poruka Konferencije o regionalnoj stabilnosti je dobrosusedstvo, mir i saradnja na postjugoslovenskim prostorima. Prošlogodišnja Konferencija o regionalnoj stabilnosti imala je izvanredan odjek u javnosti, i to ne samo  u Srbiji, a rad konferencije otvorio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Dejan Vuk Stanković rođen je u Beogradu 1973. godine. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Odseku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom svoje akademske karijere bio je saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Stručno se usavršavao na Institutu za demokratiju i raznolikost (Njujork) koji je organizovao Školu za nova društvena istraživanja i na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu (Poljska). Njegova specijalizacija obuhvatala je kurseve iz oblasti političkih nauka i političke teorije. U Beogradu je pohađao programe Alternativne akademske obrazovne škole i Beogradske otvorene škole. Od 2003. godine zaposlen je na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde predaje filozofiju, etiku i filozofiju obrazovanja. Saradnik je na projektu Istorija srpske filozofijeInstituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Autor je tri knjige iz oblasti etike, pravne i političke filozofije, kao i brojnih tekstova u domaćim i inostranim časopisima. Stalni je komentator političkih događanja u Srbiji, regionu i šire. Sarađuje sa mnogim domaćim i inostranim medijskim kućama, agencijama za istraživanje tržišta i javnog mnjenja, kao i nevladinim organizacijama.

Dušan Svetolik Janjić je naučni savetnik Centra za sociološka istraživanja pri Institutu društvenih nauka u Beogradu. Rođen je 28. marta 1950. godine, u Vranju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1973), magistrirao (1997) i doktorirao (1987) na istom fakultetu, na temu Teorijsko određenje pojma nacije. Specijalizovao se za sociologiju i istraživanja teorije nacionalizma, etničkih odnosa i zaštite manjina. Učesnik je oko dve stotine međunarodnih naučnih konferencija.

Autor je preko sto objavljenih publikacija, među kojima su i sledeće: Otvoreno pitanje nacije, Beograd, 1980; Rečnik nacionaliste, Beograd, 1986; Rečnik nacionaliste, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, 1988; Određenje nacije (analiza konstitutivnih elemenata definicija nacije i pokušaj sintetičkog određenja nacije), doktorska teza, Beograd, 1987; Država i nacija, Zagreb, 1988; Nacija  šta je to?, Beograd, 1993; Report On the Juridical, Sociological and Political Aspects of the Nationality Politics and Minority Protection in the Federal Republic of Yugoslavia, Trento, 1993; Bosna i Hercegovina između rata i mira, Institut društvenih nauka i Forum za etničke odnose, Beograd, 1972 (englesko i špansko izdanje u: Ex Yugoslavia; From War to Peace, Valensija, 1993); Sukob ili dijalog. Srpskoalbanski odnosi i integracija Balkana(na srpskom, albanskom i engleskom), Subotica–Priština, 1994; Srbija između prošlosti i budućnosti (na srpskom i engleskom), Beograd, 1995. i 1997; Ethnic Conflicts and Minorities in a Multiethnic Society, Norćeping, 2002; Kosovo Between Conflict and Dialogue. Ethnic Conflict and the Crisis of Identity: The Case of Serb  Albanian Relations, Forum za etničke odnose, Beograd, 2003; Zapisi iz Srbije, Beograd, 2006; Ogledi o Kosovu, Beograd, 2007; Ideologija, politika i nasilje, Beograd, 2009.

Član je brojnih strukovnih udruženja, među kojima su: Savez sociologa SrbijeUdruženje za političke nauke SrbijeInternational Association for Minorities and Regional StudyInternational Society for the Study of European Ideas (ISSEI), International Network Europe and The Balkans (Bolonja, Italija), Nordic International Studies Association (NISA), International Association for Conflict Management (IACM), Ethnic Studies Network (ESN). Osnivač je i koordinator Foruma za etničke odnose, osnivač i prvi generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, član Council for Ethnic Accord  Project on Ethnic Relations(Prinston, SAD), Helsinki Citizens Assembly, osnivač i predsednik Kluba 21, član SK Srbije(1968–1988), osnivač i potpredsednik Socijaldemokratije (1997–1999), osnivač i koordinator Nove socijaldemokratije Srbije odnosno Aktivne Srbije (od 2009. godine do danas). Urednik brojnih stručnih časopisa i izdanja.

Goran Šarić – teolog i istoričar. Završio je osnovne i master studije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, Filozofsko-teološki smer. Autor je brojnih članaka u raznim publikacijama. Bio je saradnik u pisanju i recenzent nekoliko knjiga. Dugi niz godina bavi se multidisciplinarnim proučavanjem istorije Balkana.

Hrvoje Klasić rođen je 6. 12. 1972, u Sisku, gde završava osnovnu i srednju školu. Godine 1997. diplomirao je na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom fakultetu odbranio je magistarski rad pod naslovom Društveno-političke promene u Sisku 19701972. i disertaciju pod naslovom 1968. u Jugoslaviji; Društveno-političke promene u Jugoslaviji u kontekstu svetskih zbivanja. Od 1995. godine zaposlen je kao profesor istorije u gimnaziji u Sisku, a od 2003. na Filozofskom fakultetu, na Odseku za istoriju. Predaje predmete vezane za svetsku istoriju 20. veka. Učesnik je brojnih konferencija i simpozijuma, u Hrvatskoj i svetu. Hrvoje Klasić dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za 2006. godinu. Iste godine dobio je i Godišnju nagradu Grada Siska za knjigu Hrvatsko proljeće u Sisku. Koautor je dokumentarne serije Hrvatsko proljeće, nastale u produkciji Hrvatske radio-televizije. Godine 2012. u Zagrebu mu je objavljena knjiga Jugoslavija i svet 1968. Dobitnik je Nagrade „Svetozar Pribičević“ za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa 2017. godine.

Zlatko Dizdarević, novinar, pisac i diplomata. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pohađao je novinarske škole u Parizu i Lilu. U sarajevskom dnevniku Oslobođenje radio je kao novinar, komentator, urednik i stalni dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka (Kairo, Bejrut, Jerusalim, Damask, itd.). Bio je glavni urednik bosansko-hercegovačkog nedeljnika Svijet i Nedjelja.  Sarađivao je sa mnogim svetskim listovima, među kojima je značajno da se pomenu: TimeLe MondeLa RepubblicaDiario, itd. U Hrvatskoj je pisao za Novi listGlobusSlobodnu DalmacijuDanas i druge, a u Sloveniji za Delo i Večer. Predavač na fakultetima u Bosni i Hercegovini, te novinarskim školama u Hrvatskoj, BiH, Albaniji i Kolumbiji. Bio je ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Jordanu, Siriji, Iraku i Libanu. Bio je „Ambassador at large“ u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Autor je deset knjiga objavljenih u dvadeset i dva izdanja u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Latinskoj Americi. Član je Internacionalnog P.E.N. centra Bosne i Hercegovine. Živi i radi u Sarajevu.

Profesionalne nagrade i priznanja: Reporters sans frontieres – Fondation de France, za odbranu dostojanstva javne reči (Pariz, 1993); The Bruno Kreisky Prize, Nagrada za ljudska prava (Beč, 1994); Paolo Borssalino, Nagrada za novinarsku hrabrost (Rim, 1995); Premio Capri, Nagrada za knjigu Ratni dnevnik (Kapri, 1996); Nagrada za životno delo Udruženja novinara Bosne i Hercegovine (Sarajevo, 2018); Doctor of International Relations, honoris causaGeneva School of Diplomacy & International Relations (Ženeva, 2018).

Dr Dunja Demirović, naučni saradnik na Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ (Srpska akademija nauka i umetnosti) u Beogradu. Doktorirala je 2016. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje: doktor geonauka (turizam). Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, „Fonda za mlade talente“ Ministarstva omladine i sporta, Opštine Bačka Palanka i dobila nagradu Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh tokom studiranja. Stručno se usavršavala na Institutu za geografiju i prostorni menadžment Jagelonskog univerziteta u Krakovu (Poljska) i na Departmanu za društvenu geografiju i regionalni razvoj Univerziteta „Čarls“ u Pragu (Češka). Dobitnik je stipendije Saveta fondacije za stipendiranje Republike Austrije, zahvaljujući kojoj je bila na usavršavanju na Institutu za razvoj predela, rekreaciju i planiranje konzervacije Univerziteta prirodnih nauka u Beču. Učestvovala je u realizaciji četiri pokrajinska i jednog republičkog projekta. Autor i koautor više od 60 naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova. Učestvovala je na više naučnih i privrednih skupova u zemlji i inostranstvu, kao predavač i kao učesnik. Član je kabineta direktora Kulturnog centra Novog Sada, u svojstvu honorarnog saradnika.

NAJNOVIJE VESTI

SRBIJA GRADOVI