Između Plažana i Milive otpočeta sanacija divlje deponije !!!

  • Autor: G.V.D./MEDIA PS

08/06/2020

U tоku prеthоdnе nеdеlје, rаdnici ЈKP “Stаn” su izvršili uklаnjаnjе оtpаdа sa puta, postavili zaštitnu ogradu i otpočeli sаnаciјu divlје dеpоniје kоја sе nаlаzi izmеđu sеlа Мilivе i Plаžаnа.


Foto: Gradske Vesti Despotovac

Оvа dеpоniја predstavlja višegodišnji problem na ovoj deonici puta. Iako je Lokalna samouprava više puta obavljala uklanjanje otpada, zbog neodgovornosti pojedinih građana deponija se opet formirala. 

Pored ekološkog problema, prilikom svakog novog formiranja divlje deponije, javlja se i problem u normalnom odvijanju saobraćaja, s obzirom da se otpad proširi na celu traku puta.


Lokalna samouprava opštine Despotovac je ograđivanjem prostora gde nastaje divlja deponija rešila problem koji nastaje u odvijanju saobraćaja. U narednom periodu će se izvršiti uklanjanje otpada i time će se i ekološki problem rešiti. 

Foto: Gradske Vesti Despotovac

Kako navode u Lokalnoj samoupravi, u narednom periodu izvršiće se nabavka kamera koje će biti postavljene na mestima gde je najveće skladištenje otpada, odnosno stvaranje divljih deponija, pa će se i na taj način pristupiri rešavanju problema.

Građani moraju da obustave dosadašnje navike istovara otpada po poljima. Ukoliko imaju veće količine postoje kontejneri za kabasti otpad. 

SAKUPLJANJE KABASTOG OTPADA 


Kompanija FCC Vrbak d.o.o. Lapovo vrši prikupljanje kabastog otpada na teritoriji opštine Despotovac.
Kade za otpad od 7m3 su postavljene na sledećim lokacijama: Pijaca, Plandište, Jovačko Polje, kod pruge-put za Resavicu, Milica centar, Miliva klisura, Lomnica, Resavica (kod pumpe, osmice, groblje, vatrogasni dom).
U cilju smanjenja stvaranja divljih deponija, kompanija FCC pored rasporeda postavki kada od 7m3 za prikupljanje krupnog otpada na teritoriji opštine Despotovac nudi i uslugu iznajmljivanja kadi veće zapremine fizičkim licima ukoliko vrše renoviranje stambenih prostora.
Najbitnije je da sav otpad dodje na sanitarnu deponiju i na taj način sprečimo neadekvatno odlaganje na smetlištima.
Kompanija FCC Vrbak d.o.o. Lapovo je “Servis za budućnost” svim korisnicima usluga i našim sugrađanima u Despotovcu želimo da obezbedimo zdraviju i sigurniju budućnost!
Više informacija možete dobiti pozivom Info centra 0800 111 666.

#ČuvajmoPlanetu #SačuvajmoPrirodu

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA DESPOTOVAC