Narodna biblioteka „Dušan Matić“ na dar dobila knjige profesora Bobana Ćurića (1968–2019) !!!

  • Izvor, foto : Narodna biblioteka „Dušan Matić“

14/12/2020

Narodna biblioteka „Dušan Matić“ je na dar dobila knjige uvaženog i poštovanog profesora Bobana Ćurića (1968–2019) koji je rođen u Ćupriji.

Bio je dugogodišnji profesor na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i gostujući profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Naslovi Iz života ruskog Beograda i Ruska emigracija uskoro će naći put do svojih čitalaca.

Ruska emigracija – knjiga predavanja Bobana Ćurića
U znak sećanja na pokojnog profesora Bobana Ćurića, studenti Studijskog programa ruskog i srpskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izdali su knjigu njegovih predavanja o ruskoj emigraciji.


Boban Ćurić (1968–2019) bio je dugogodišnji profesor na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i gostujući profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Objavio je brojne naučne radove o ruskoj književnosti XIX i XX veka te o ruskoj emigraciji i istoriji srpsko-ruskih kulturnih odnosa.

Autor je naučne monografije Iz života ruskog Beograda (2011), dopunjene i objavljene na ruskom jeziku (Из жизни русского Белграда, 2015).

Živeo je i radio u Beogradu, koji je mnogo voleo i čiju je istoriju odlično poznavao.

Svoja znanja je nesebično prenosio na kolege i desetine generacija studenata, koji su imali privilegiju da ga (u)poznaju i uče od njega.

Celokupan tiraž knjige Ruska emigracija (2019) biće darovan bibliotekama iz raznih gradova i država.

Promocija ove knjige je odložena zbog aktuelne epidemiološke situacije, a do predstavljanja kakvo je zaslužila – publikacija se deli u elektronskom obliku.

KULTURA VESTI GRADA BEOGRAD VESTI GRADA ĆUPRIJA