Muzej „Horeum Margi-Ravno“ iz Ćuprije elektronski predstavlja metalne predmete sa lokaliteta „Staro groblje“ u Mijatovcu kod Ćuprije !!!

15/04/2020

Ćuprija-Muzej „Horeum Margi-Ravno“ Ćuprija, u nadi da će se svi uskoro videti u muzeju, predstavlja ostavu metalnih predmeta sa lokaliteta „Staro groblje“ u Mijatovcu kod Ćuprije.


Ostavu metalnih predmeta čine dva bronzana krčaga i gvozdeno oruđe (grabulje, kosiri, sekire, motika, verige, raonik), uglavnom poljoprivredne alatke koje su u sličnim formama zastupljene i danas.

Krčazi iz ove ostave su raritetni primerci zbog dobrog stanja u kome su nađeni i predstavljaju atraktivniji deo postavke ovog muzeja.

Ovi predmeti su u muzej došli putem otkupa 1995. godine a kao mesto nalaza navodi se „Staro groblje“ u selu Mijatovac kod Ćuprije.


Ovi predmeti se svrstavaju u period 3-5. veka, obzirom na dugotrajnu upotrebu predmeta.

Na osnovu funkcije predmeta može se pretpostaviti da je na tom prostoru u antičko vreme postojala Villa Rustica.

KULTURA VESTI GRADA ĆUPRIJA