Međunarodni dan pismenosti obeležen u Biblioteci šabačkoj !!!

  • Autor: Biblioteka šabačka / MEDIA PS

04/09/2021

Širom sveta je 8. septembar poznat kao Međunarodni dan pismenosti.

trong>Ustanovljen je na Svetskoj konferenciji ministara obrazovanja na temu iskorenjivanja nepismenosti 1965. godine. Cilj je da se svake godine međunarodna zajednica podseti na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnom nivou. Želja je da se upozori na problem nepismenosti, koji još postoji u većem delu sveta.

Oko 900 miliona nepismenih ima u svetu, dok je broj nepismenih u Srbiji oko 850.000 stanovnika. Kod nas je nešto manje od 14 posto populacije bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovne škole. Potpuno nepismenih u Srbiji ima više od 165.000 stanovnika. Ono što zabrinjava je da đaci ne poznaju dovoljno gramatiku, pravopis i da im je leksički fond siromašan. Među mladima je izražena upotreba žargorečnizama i stranih reči i sve manja potreba za knjigom i čitanjem.


Upravo su to razlozi zbog kojih Biblioteka šabačka kroz mnogobrojne svoje aktivnosti i radionice stavlja akcenat na mlade i na njihovo obrazovanje i kulturu. Dugo godina smo se kroz Jezičku vladu, Dramsku sekciju i Klub recitatora bavili pitanjima jezika. U fokusu su nam bili pravilna upotreba jezika i pisma i izražajni govor. Biblioteka šabačka sa tom misijom nastavlja i dalje. Kroz kreativne radionice savladana je i kaligrafija i mnogi čuveni stihovi su dobili novo ruho. Generacije mladih iz Škole primenjenih umetnosti kroz Ediciju Kultura Ćirilice su se bavili lepotom našeg pisma. Mnogi značajni jubileji su obeleženi kroz njihovo stvaralaštvo.

Kvalitetnim i raznovrsnim preporukama knjiga koje se nalaza na interesantno osmišljenim kucima u Odeljenjima za odrasle i decu naši čitaoci su u prilici da obogaćuju svoje znanje i da obogaćuju govor. Na Međunarodni dan pismenosti smo odabrali literaturu koja će svim zainteresovanima pomoći da razreše svoje jezičke nedoumice. U Rečniku srpskpog jezika, najnovijem pravopisu i mnogobrojnim leksikonima i priručnicima koje posedujemo u fondu, mogu se naći sve adekvatne informacije koje su vam potrebne o jeziku.

Zato zaobiđite informacije sa interneta i dođite u Biblioteku šabačku.

KULTURA VESTI GRADA ŠABAC