KONKURS za festival dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 23“

PR tekst JOŠ NIJE KASNO – UPIS JE U TOKU !

Izvor: tabla.org.rs/MEDIA PS

Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“, povodom organizacije festivala dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 23“, raspisuje javni konkurs za najbolji likovni i literarni rad učenika osnovnih škola na teme:

  1. Kad ja omatorim
  2. Lik iz knjige je moj idol
  3. Neću da krijem svoje emocije

Rok za slanje radova:

Za literarne radove (isključivo e-poštom) do 20. aprila 2023. godine.

Za likovne radove (isključivo običnom poštom), datum na poštanskom žigu ne može biti posle 20. aprila 2023. godine.

Likovne radove slati na adresu:

Časopis Tabla
(za „Tabla Fest 23“)
Ljubomira Nikolića 17/26
18106 Niš (PAK 701742)
Literarne radove slati na adresu e-pošte:

[email protected]

Kategorije:

Radovi će biti ocenjivani po sledećim kategorijama:

Kategorije Osmogodišnje OŠ Devetogodišnje OŠ
Prva kategorija: Predškolci, I i II razred od I do III razreda
Druga kategorija: od III do V razreda od IV do VI razreda
Treća kategorija: od VI do VIII razreda od VII do IX razreda
Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju svi učenici osnovnih škola.
Na ovaj konkurs zainteresovani učenici mogu poslati više likovnih i literarnih radova, ali mogu biti nagrađeni samo za jedan rad po kategoriji (jedan likovni, ili jedan literarni, ili jedan likovni i jedan literarni).

Literarni radovi treba da budu napisani u VORD (Word) dokumentu, na jednom od standardnih fontova (Times New Roman, Arial) veličine 12, na SRPSKOM jeziku, ĆIRILIČNIM pismom.

Likovni radovi se šalju u ORIGINALU (nikako kao slika e-poštom). Podloga, tehnika i format – po slobodnom izboru autora.

Radovi treba da budu potpisani i to: literarni radovi na Vord dokumentu ispod rada, a likovni na poleđini rada. Ukoliko se literarni radovi šalju grupno (na jednom Vord dokumentu), onda ispod svakog rada napisati podatke o autoru, tako da se nedvosmisleno može utvrditi ko je autor kog rada.

Podaci o autoru koje je potrebno napisati:

Ime i prezime, razred, naziv škole i mesto (država), ime pedagoga/mentora ili roditelja i kontakt podaci (adresa e-pošte i broj mobilnog telefona) i naziv teme na koju se odnosi rad (pogledati tabelu ispod).

Ime i prezime:
Razred:
Škola:
Mesto, država:
Mentor/pedagog/roditelj:
Kontakt podaci:
Naziv teme:
Svi radovi koji ne ispunjavaju neki od uslova konkursa neće biti uzimani u ocenjivanje.

Prispeli radovi se ne vraćaju, a autori su saglasni da se njihovi radovi mogu objaviti u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla (https://www.tabla.org.rs ili http://tabla.srb).

Ko će ocenjivati radove?

Literarne radove: Stručni žiri i Dečji žiri.
Dečji žiri čine učenici OŠ koje sarađuju sa Tablom i prihvatili su da budu deo Dečjeg žirija.
Likovne radove: Stručni žiri.

Nagrade:

Svi nagrađeni autori i njihovi mentori, koji budu prisustvovali Festivalu dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 23“, će pored diplome i zahvalnice dobiti i knjigu „Tablini pesnici“.
Ostali nagrađeni autori i njihovi mentori će e-poštom dobiti diplome i zahvalnice u e-formatu.

Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije 15. maja u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“.

Festival dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 23“ će se održati 01. juna 2023. godine na desetogodišnjicu osnivanja udruženja „Tabla“.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

KULTURA SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA