KONKURS za festival dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 23“

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor: tabla.org.rs/MEDIA PS

Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“, povodom organizacije festivala dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 23“, raspisuje javni konkurs za najbolji likovni i literarni rad učenika osnovnih škola na teme:

  1. Kad ja omatorim
  2. Lik iz knjige je moj idol
  3. Neću da krijem svoje emocije

Rok za slanje radova:

Za literarne radove (isključivo e-poštom) do 20. aprila 2023. godine.

Za likovne radove (isključivo običnom poštom), datum na poštanskom žigu ne može biti posle 20. aprila 2023. godine.

Likovne radove slati na adresu:

Časopis Tabla
(za „Tabla Fest 23“)
Ljubomira Nikolića 17/26
18106 Niš (PAK 701742)
Literarne radove slati na adresu e-pošte:

tablafest@gmail.com

Kategorije:

Radovi će biti ocenjivani po sledećim kategorijama:

Kategorije Osmogodišnje OŠ Devetogodišnje OŠ
Prva kategorija: Predškolci, I i II razred od I do III razreda
Druga kategorija: od III do V razreda od IV do VI razreda
Treća kategorija: od VI do VIII razreda od VII do IX razreda
Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju svi učenici osnovnih škola.
Na ovaj konkurs zainteresovani učenici mogu poslati više likovnih i literarnih radova, ali mogu biti nagrađeni samo za jedan rad po kategoriji (jedan likovni, ili jedan literarni, ili jedan likovni i jedan literarni).

Literarni radovi treba da budu napisani u VORD (Word) dokumentu, na jednom od standardnih fontova (Times New Roman, Arial) veličine 12, na SRPSKOM jeziku, ĆIRILIČNIM pismom.

Likovni radovi se šalju u ORIGINALU (nikako kao slika e-poštom). Podloga, tehnika i format – po slobodnom izboru autora.

Radovi treba da budu potpisani i to: literarni radovi na Vord dokumentu ispod rada, a likovni na poleđini rada. Ukoliko se literarni radovi šalju grupno (na jednom Vord dokumentu), onda ispod svakog rada napisati podatke o autoru, tako da se nedvosmisleno može utvrditi ko je autor kog rada.

Podaci o autoru koje je potrebno napisati:

Ime i prezime, razred, naziv škole i mesto (država), ime pedagoga/mentora ili roditelja i kontakt podaci (adresa e-pošte i broj mobilnog telefona) i naziv teme na koju se odnosi rad (pogledati tabelu ispod).

Ime i prezime:
Razred:
Škola:
Mesto, država:
Mentor/pedagog/roditelj:
Kontakt podaci:
Naziv teme:
Svi radovi koji ne ispunjavaju neki od uslova konkursa neće biti uzimani u ocenjivanje.

Prispeli radovi se ne vraćaju, a autori su saglasni da se njihovi radovi mogu objaviti u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla (https://www.tabla.org.rs ili http://tabla.srb).

Ko će ocenjivati radove?

Literarne radove: Stručni žiri i Dečji žiri.
Dečji žiri čine učenici OŠ koje sarađuju sa Tablom i prihvatili su da budu deo Dečjeg žirija.
Likovne radove: Stručni žiri.

Nagrade:

Svi nagrađeni autori i njihovi mentori, koji budu prisustvovali Festivalu dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 23“, će pored diplome i zahvalnice dobiti i knjigu „Tablini pesnici“.
Ostali nagrađeni autori i njihovi mentori će e-poštom dobiti diplome i zahvalnice u e-formatu.

Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije 15. maja u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“.

Festival dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 23“ će se održati 01. juna 2023. godine na desetogodišnjicu osnivanja udruženja „Tabla“.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

KULTURA SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA