Izložba „Transfer“, dr Monike Miler u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada!!!

  • Izvor: Kulturni centar Novog Sada

18/06/2020

Izložba „Transfer“, dr Monike Miler, moći će da se pogleda od 22. juna do 3. jula u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada, uz propisane mere zaštite, ili na linku Virtuelne galerije likovnog programa.

TRANSFER

Knjižni projekt 2020, u dve knjige Stillman & Birn 20 x 24 cm

Foto-transfer je tehnika koja mi omogućava prenošenje slika i njihovog značenja u nove oblike. Kroz proces štampanja i kontakta prevazilazim medijske, prostorne i vremenske dimenzije. Transfer takođe predstavlja i moje stalno prelaženje iz jedne kulture u drugu, iz jednog jezika u drugi, između Vojvodine i Nemačke.

Šta su Foto-transferi?

Lepa stvar kod prenosa slike je to što se na ovaj način samo boja prenosi sa izvora informacije na novi nosač slike. U tome se postupak bitno razlikuje od tehnike kolažiranja, u kojoj se slika i pozadina izrezuju i ponovo lepe. Budući da se na novu površinu prenose samo boje, one se mogu u slojevima nanositi jedna na drugu, a da se volumen uopšte ne poveća.

Foto-transferi se ne mogu jasno dodeliti jednom likovnom području. Iako se fotografije koriste kao predlošci, prenosi slike nisu ni fotografije, ni otisci, niti slike. Oni su pomalo od svega, a mogu se naći i izvan tradicionalnih oblika. Njihovo određenje postaje jasnije ako transferi slike služe kao osnova za dalji umetnički rad, za kolaže ili slike rađene kombinovanom tehnikom. U svakom slučaju, ovaj proces nudi prostor za razigrano, eksperimentalno ispitivanje tehnika prenosa slike.

Od projekata knjige do slika – geneza dela „Transfer”

Dve knjige − „Žena muža mazi” i „Die echte Lieb ist wie der Wein…” („Prava ljubav je kao vino…”), nastale su tehnikom prenošenja slike putem akrilne boje. Ručno izvezene takozvane „kuvarice“ predstavljaju centralni motiv dela: tekstilne ručne radove pronalazila sam na pijacama u Srbiji i Nemačkoj, ili bi mi ih moji prijatelji i rođaci ciljano tražili i donosili na poklon. Fragmente tekstilnog ručnog rada prenela sam u digitalnom obliku u dve knjige: srpsku i nemačku. U drugom koraku sam vezla na stranice knjige reči: linija, konac, igla i transfer. I ovaj konac za vez ima svoju sopstvenu istoriju transfera: u sedamdesetim i osamdesetim godinama prošlog veka, Vilerovi konci su uvoženi iz Nemačke u Srbiju, da bi ih tada moja majka koristila za izradu goblena, a ja sam sada donela nazad u Nemačku njene nepotrošene konce i njima vezla svoj knjižni projekat. Pri vezenju reči stvorene su tipične desna i leva strana veza. Rezultat toga je stvaranje novog i nezavisnog sloja slike između stranica sa slikama na stražnjoj strani veza. Gotove knjige sam ponovno digitalizovala, a slike prenela na platna i podelila u dve grupe radova. Tekstilna dela su nekoliko puta menjala svoje materijalne, prostorne i vremenske dimenzije. Tekstilni materijali postali su medijske slike, koje su opet proširene realnim tekstilom kako bi se konačno ponovo vratile u tekstilnu dimenziju. (Dr Monika Miler)


Monika Miler rođena je 1970. godine u Rozenhajmu u Nemačkoj. Osnovnu školu završila je u Zrenjaninu, a srednju školu za dizan „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu (1988). Master studije iz umetničkog obrazovanja stekla je na Univerzitetu u Augsburgu, sa osnovnim predmetima istorije umetnosti i psihologije (2004), a doktorirala na Univerzitetu u Augsburgu (2011).

Radila je kao nastavnik umetnosti u Državnoj tehničkoj i stručnoj školi u Kemptenu (2002-2006), nastavnik umetnosti na Rupert-Ness-Realschule i na Rupert-Ness-Gymnasium u Otobojrenu (2005–2006) i predavač na Katedri za likovno obrazovanje Univerziteta u Augsburgu (2005–2006).

Od 2007. godine radi u Fondaciji i dobrovoljno upravlja umetničkom radionicom Generationen Haus u Zonthajmu (za decu, tinejdžere i odrasle). Od 2011. je zamenik profesora, a od 2013. godine profesor umetničkog obrazovanja na Univerzitetu za obrazovanje u Ludvigsburgu. Od 2018. godine radi kao gostujući profesor na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (do 2024).

KULTURA VESTI GRADA NOVI SAD