Ženski centar Užice – projekat Retex, inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila!!!

  • Izvor, foto : Grad Užice

01/08/2021

Ženski centar Užice osnovan je 1998. godine, kao rezultat inicijative 15 žena čiji je cilj bio da se u lokalnoj sredini progovori o realnom položaju žena, njihovim ženskim ljudskim pravima i sposobnostima, te da se ojača žensko samopouzdanje, da se žene aktiviraju u ostvarivanju sopstvenih prava i da se ekonomski osnaže.

Osnovni cilj organizacije je da unapredi položaj i kvalitet života žena, a posebno žena iz ugroženih grupa kroz poboljšanje njihovog ekonomskog položaja kroz programe edukacije i zapošljavanja. Poboljšanje socio-ekonomskog statusa žena na selu kroz edukativne aktivnosti i osnaživanje žena na selu za samoorganizovanje i aktivizam, kao i osnivanje ženskih ekonomskih zadruga. Poboljšanje kvaliteta života žena ostvarivanjem ženskih ljudskih prava i njihovom samorealizacijom.

“Kako je društvo pravilo snažan zaokret ka modelima zapošljavanja kakvi postoje u savremenim razvijenim zemljama, Ženski centar Užice se opredelio za koncipiranje nekoliko programa obuka i osnaživanja koji su odgovarali potrebama žena i njihovom podsticanju da pokrenu samostalne biznise. Organizovane su obuke kroz koje su polaznice mogle da nauče da bolje razumeju svoju poziciju na tržištu,steknu znanje za izradu biznis plana i vođenje uspešnog biznisa i obuke za nezaposlene žene, po struci ekonomske tehničarke i ekonomistkinje, za rad na računaru, informatičko knjigovodstvo, primenu poreskih propisa i praktičan rad u struci“, priča Radmila Gujaničić iz užičkog Ženskog centra.

U cilju iznalaženja mogućnosti za održivi razvoj alterativnih vidova socijalnih usluga 2010. godine Ženski centar počeo je sa servisom za prikupljanje, sortiranje i doniranje tekstila. Prikupljeno je samo u startu 15 tona tekstila za reciklažu, od čega je 7,5 tona razvrstano i spremno za drugu fazu reciklaže. Na projektu je bilo zaposleno 11 žena iz teško zapošljivih grupa, od čega 5 žena sa invaliditetom. Danas u humanitarnom servisu polovne garderobe radi 6 žena sa invaliditetom koje će biti uskoro primljene, preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje, u stalni radni odnos.


U centru izrađuju i svoje reciklirane proizvode, od kojih će se platneni cegeri uskoro naći i na Zlatiboru u turističke i ekološke svrhe u saradnji sa Gold gondolom.

Užički Ženski centar, za projekat Retex, inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila u okviru programa za ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa, osvojio je i prvo mesto na konkursu Trag fondacije na Forumu za Zelene ideje 2021.

Pored ekonomskog osnaživanja Ženski centar pruža i psihološku i pravnu podršku za žrtve nasilja kroz uslugu SOS telefon.

Ženski centar Užice je dobio licencu za pružanje usluge SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja u porodici, nakon dve i po godine rada. Dobijanjem licence za ovu uslugu Ženski centar Užice je postao deo sistema socijalne zaštite, što znači da ispunjava sve standarde i uslove za pružanje ove usluge propisane od strane Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja.

EKONOMIJA