U toku radovi na uredjenju rečnog korita reke Dubrave kod sela Žabar !!!

  • Autor, foto :šabac.rs

09/08/2021

U toku su intenzivni radovi na regulaciji korita reke Dobrave u selu Žabar.

Regulacija korita izvodi se u dužini od dva kilometra, a ovaj projekat koji zajedno finansiraju Grad Šabac i Javno privredno preduzeće ,,Srbija vode“ vredan je više od 22 miliona dinara.

Radove je danas obišao gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić, koji je tom prilikom istakao da je Grad Šabac ove godine iz budžeta izdvojio 20 miliona dinara za održavanje vodotokova drugog reda, te da su za uređenje ovog korita utrošili više od 11 miliona dinara.

,,Ovo je veoma važan posao i od velikog je značaja za meštane i poljoprivrednike ovog kraja, s obzirom na to da većina njih ima njive i zasade neposredno uz obalu reke. Na ovoj lokaciji ništa nije rađeno proteklih 70 godina, a sada smo uredili korito reke, pristupne puteve, povećali nasip sa leve i desne strane i na ovaj način omogućili meštanima da lakše dođu do svojih parcela. Prioritet nam je da obradivo zemljište prilikom padavina ne bude poplavljeno i da ne nanosi štetu, kako usevima, tako i domaćinstvima”, rekao je gradonačelnik Pajić i dodao da će raditi sve one prioritetne stvari kako bi vodotokovi drugog reda za koje je nadležan Grad Šabac bili prohodni i maksimalno spremni za količinu padavina koje se očekuju u jesenjem i zimskom periodu.


Rukovodilac Javno privrednog preduzeća ,,Srbija vode” Jovan Basta naglasio je da je ovo preduzeće sa Gradom Šapcem potpisalo ugovor, gde je jasno definisano šta su kritične tačke i deonice koje mogu pre svega da ugroze živote ljudi ali i imovinu.

,,Područno vodoprivredno preduzeće ,,Sava” u Šapcu je u saradnji sa Javno privrednim preduzećem ,,Srbija vode” izradilo elaborat u kom smo sračunali količine radova i potrebna sredstva da bi se reka Dobrava dovela u projektovano stanje, odnosno da bi radila svoju funkciju, a to je zaštita od obilnih padavina”, rekao je Basta i dodao da će u narednom periodu u dogovoru sa gradonačelnikom Pajićem i direktorom Vodoprivrednog preduzeća ,,Sava” Nenadom Miškovićem priključiti Dobravu mreži za redovno održavanje vodotoka.

Izvođač radova na ovom projektu je VD ,,Sava” Šabac.

EKONOMIJA VESTI GRADA ŠABAC