Ribarima smanjeno paušalno oporezivanje..Evo za koliko !!!

 

11/10/2017

Osnovica za paušalno oporezivanje privrednih ribara je smanjena, čime su znatno umanjeni i troškovi poslovanja u ovoj privrednoj grani. Evo za koliko.

ko je saopštila Privredna komora Srbije, osnovica za paušalno oporezivanje privrednih ribara smanjena je sa 75 na 50 odsto.

Oporezivanje privrednih ribara bilo je visoko i pretilo je da mnogi odustanu od ove delatnosti, čime bi se znatno smanjio ulov domaće ribe i povećao uvoz, ili da pređu u sivu zonu poslovanja, navodi se u saopštenju.

Na inicijativu PKS, Ministarstvo finansija izmenilo je Uredbu o izmenama dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti čime je smanjen porez za ribare.

Prema ranijoj uredbi, mesečni troškovi privrednih ribara za paušal iznosili su i do 28.000 hiljada, a sada u proseku iznose 20.000 dinara.

Na inicijativu PKS, delatnost ribolova je iz 3. grupe paušalnog oporezivanja prebačena u 2. nižu grupu.

Očekuje se da će smanjenje paušalnog oporezivanja privrednih ribara delovati stimulativno na povećanje domaće proizvodnje.

Ukupna proizvodnja i ulov ribe u Srbiji 2016. godine dostigla je 8.943 tona od čega je dve trećine proizvodnja ribe u ribnjacima, a trećina ulov profesionalnih i rekreativnih ribara.

Srbija je veliki uvoznik ribe i prerađevina, prošle godine uvezeno je 34.918 tona za 89.246.000 dolara, navedeno je u saopštenju PKS.

[crellyslider alias=“bannerfront300x600″]

EKONOMIJA