Program vraćanja života u napuštenim seoskim domaćinstvima u Užicu !!!

06/07/2021

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić održao je sastanak sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, na kome je prisustvovao pomoćnik gradonačelnice za populacionu politiku Mirjana Radivojčević, povodom nedavno usvojenog Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

„Ovo je misija – nadstranačka, nadpolitička, nadnacionalna. Misija iza koje stoje najveći autoriteti ove zemlje i ove nacije – Srpska pravoslavna crkva, sve verske zajednice, Srpska akademija nauka i umetnosti i ključna institucija ove, kao i svake druge zemlje, institucija predsednika Republike“ izjavio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu na radnom sastanku sa čelnim ljudima svih jedinica lokalnih samouprava sa teritorije Republike Srbije.

„Svi zajedno, sa predstavnicima lokalnih samouprava, krećemo u jedan izuzetno važan posao – vraćanje života u napuštena seoska domaćinstva. Ova misija će trajati. Ja se nadam da će ovo što otpočinjemo, raditi i generacije posle nas, a cilj je jedan jedini – vratiti život u sela Srbije. Ako žive sela Srbije živeće i Srbija.“ rekao je Krkobabić.
Ministarstvo za brigu o selu predložilo je, a Vlada Srbije u junu ove godine, donela „Uredbu o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu.“


Programom je predviđena dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku/ci do 45 godina života za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Predsednik akademijskog odbora za selo SANU, akademik Dragan Škorić bio je decidiran „Srpska akademija nauka i umetnosti pruža bezrezervnu i snažnu podršku. Naša poruka je sažeta u tri reči- znanje, znanje i znanje, a sve u službi preporoda sela Srbije.“
Sprovođenje ovog Programa je od nacionalnog značaja, primenjuje se na čitavoj teritoriji Republike Srbije i za njegovu realizaciju od posebne važnosti je angažovanje jedinica lokalnih samouprava.
Prema podacima Akademijskog odbora za selo u Srbiji ima 200.000 praznih kuća – 150.000 kuća čiji je vlasnik poznat i 50.000 kuća kojima se ne zna vlasnik.

Za ovaj program opredeljeno je pola milijarde dinara, a sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

EKONOMIJA SRBIJA GRADOVI