Naknada za korišćenje svih vrsta uglja i uljnih škriljaca određena je na tri odsto prihoda!!!

  • Izvor: novosti.rs

07/01/2018

MEĐUNARODNI monetarni fond je insistirao da ga usvojimo do kraja 2017. godine. Vladu još nije prošao, ali Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, konačno je ugledao svetlost dana. Cilj zakona je da na jednom mestu popiše i propiše šta se sve smatra javnim dobrom i kako se njegovo korišćenje naplaćuje. Na spisku su poznati troškovi, dosad raštrkani na najmanje 13 zakona i još toliko podzakonskih akata.

knada za korišćenje svih vrsta uglja i uljnih škriljaca određena je na tri odsto prihoda. Za korišćenje nafte i gasa ide – sedam odsto prihoda. Topionice treba da plaćaju pet odsto prihoda za korišćenje metaličnih sirovina.

– Potreba da se naknade za korišćenje javnih dobara urede jednim zakonom proizilazi i iz činjenice da naknade koje se plaćaju za neposredno korišćenje određenog javnog dobra po svojoj prirodi predstavljaju neporeske prihode – navodi se u obrazloženju Ministarstva finansija. – Neophodno je uspostaviti jasna pravila u sistemu javnih prihoda. Time se daje doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju fiskalne politike.


[crellyslider alias=“dena_baner_700*140″]

U zakon je uključena i naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta koja je već propisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Ovim zakonom predloženo je da osnovica za utvrđivanje naknade bude jednaka osnovici za porez na imovinu za to zemljište u prethodnoj godini. A visina naknade se utvrđuje na 50 odsto osnovice.

Propisuje se i naknada u slučaju promene namene šuma. Predlaže se smanjenje visine naknade sa desetostruke na petostruku vrednost osnovice. U slučaju da se šuma prenamenuje zbog izgradnje objekata koji su proglašeni aktom Vlade kao objekti od nacionalnog značaja, predlaže se visina trostruke vrednosti osnovice.

U zakon je uvrštena i naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora – termalne i mineralne vode i lekovitog blata. Predlaže se iznos od 50 dinara po kubiku. Zakonom o banjama propisano je da korisnik prirodnog lekovitog faktora u banji plaća naknadu za njegovo korišćenje, ali visina navedene naknade nije utvrđena na osnovu tog zakona.

EKONOMIJA