Na sednici Veća opštine Svilajnac usvojene odluke o Rebalansu budžeta i migrantima !!!

25/04/2020

Svilajnac-Na današnjem zasedanju Veća opštine Svilajnac usvojen je akt kojim se tumači Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Svilajnac 2018-2022. godine kako bi bile otklonjene sve nedoumice i pogrešna tumačenja pomenutog dokumenta.


 „Ovim tumačenjem smo još jednom potvrdili da pod pojmom migranti podrazumevamo izbeglice koju su zbog rata napustile svoje domove na prostoru bivše Jugoslavije i interno raseljena lica sa teritorije KiM. Svi organi Opštine Svilajnac ovlašćeni su da se bave isključivo potrebama izbeglica i interno raseljenih lica koja se nalaze na našoj teritoriji. Zahvaljujuci Lokalnom akcionom planu na ovoj sednici dodeljeni su i stanovi za 14 porodica koje su izbegle iz Hrvatske. Ovim smo još jednom potvrdili da nema potrebe da građani brinu zbog naseljavanja migranata poreklom sa područja Bliskog Istoka i Afrike“, izjavio je predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović.


Pored ove odluke na sednici Veća doneta je i odluka o Rebalansu budžeta kojim će biti pokriveni troškovi izazvani vanrednim stanjem i prevencijom pojave i širenja virusa COVID-19 kao i Rešenje o nagrađivanju zdravstvenih radnika angažovanim na poslovima lečenja, testiranja i organizacije poslova u lečenju građana od infekcije COVID-19. „Želeli smo da pokažemo zahvalnost zdravstvenim radnicima koji su bili na prvoj liniji odbrane od koronavirusa, pre svih onima koji su radili u COVID ambulanti, u radiološkoj službi i laboratoriji“, dodaje Milanović .

EKONOMIJA VESTI GRADA SVILAJNAC