Ministarstvo za brigu o selu raspisalo javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća, sa okućnicom

  • Izvor: Opština Paraćin

07/07/2021

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća, sa okućnicom, za koje je iz budžeta Republike Srbije izdvojeno 500 miliona dinara.

Na konkurs se mogu javiti lica koja su državljani Srbije, imaju prebivalište na teritoriji Republike, mlađa su od 45 godina, koja su u bračnoj ili trajnoj vanbračnoj zajednici, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici, lica koja nemaju nekretnine u vlasništvu, nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem kuće, nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti i nemaju neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, u skladu sa propisima Republike Srbije.


Država će finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti do najviše 1,2 miliona po objektu.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja javnog konkursa, do utroška predviđenih budžetskih sredstava za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra ove godine, dok će se bespovratna sredstva dodeljivati po redosledu podnetih prijava.

Sve bliže informacije zainteresovana lica mogu dobiti u kancelariji broj 50, u zgradi Opštinske uprave Paraćin.

EKONOMIJA VESTI GRADA PARAĆIN