FARBARI, električari, psiholozi, doktori, frizeri i kuvari na spisku su povlašćenih po stažu!!!

  • Izvor: novosti.rs

11/01/2018

FARBARI, električari, psiholozi, doktori, frizeri i kuvari na spisku su povlašćenih po stažu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i zatvorima, pored stražara i čuvara.

Naime, svi oni zbog neusklađene metodologije će po tom osnovu ranije u penziju. Lista onih koji ostvaruju pravo bez konkretnog osnova je podugačka, a prema mišljenju Državne revizorske institucije od četiri milijarde dinara, koliko se izdvaja u ove svrhe, čak 59 odsto državnog novca je otišlo u pogrešne ruke.

I je utvrdila i da je čak 65.000 radnika od 110.000 u državnim institucijama ostvarilo pravo na benificirani radni staž na osnovu spornih kriterijuma. Pravo na povlastice dobili su samo zato što su zaposleni u ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane, Poreskoj upravi ili zavodima, a rade kao administrativni, tehnički radnici, šalterski radnici, „pi-arovi“ ili komercijalisti. Neki od njih su frizeri, moleri, muzičari.

Državna revizorska institucija je otkrila da oni ostvaruju pravo na staž kao i njihove kolege policajci, pripadnici specijalnih jedinica, vojnici, čuvari u zatvorima ili rudari. U ovoj instituciji naglašavaju da broj onih koji dobijaju beneficirani radni staž iz godine u godinu raste, i da je u proseku svake godine 1.000 zaposlenih više imalo pravo na beneficirani radni staž.

Zbog utvrđenih nepravilnosti DRI je dala rok državnim organima od 90 dana da izrade jasnu metodologiju po kojoj njihovi zaposleni ostvaruju pravo na „dopunski staž“. Preporuke su upućene na adrese ministarstava odbrane, unutrašnjih i spoljnih poslova, pravde, BIA, Poreske uprave, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kako bi sa Ministarstvom za rad, nadležnim za ova pitanja, utvrdili način i postupak dodeljivanja „dodatnog staža“.

U Ministarstvu odbrane pravdali su beneficije administrativnih radnika, šefova kabineta, ljudi iz protokola, time da su oni profesionalna vojna lica izložena rizicima, dok su zaposleni u BIA i MUP na tzv. sedećim poslovima navodno pod svakodnevnim „stresom“, kada sarađuju sa funkcionerima, te i da rade sa poverljivim informacijama.

POREZNICI

DRŽAVNI revizor navodi da u Poreskoj upravi beneficirani radni staž ima 144 ljudi, a većina ima uvećanje koliko i operativci Bezbednosno-informativne agencija – 12 meseci staža računa im se kao 16 meseci osiguranja.

EKONOMIJA