ZA uspostavljanje jedinstvenih šaltera u gradovima obezbediće se sredstva iz budžeta!!!

  • Izvor: novosti.rs

08/01/2018

DA bi preneli vlasništvo nad polovnim automobilom naši ljudi moraju da posete četiri institucije i osam šaltera, da podnesu osam dokumenata, od kojih će četiri sami popuniti, da plate sedam pojedinačnih taksi u iznosu od 14.634 dinara, a za sve ovo potrebno im je najmanje pet dana!

trong>U poređenju sa drugim evropskim zemljama Srbija prednjači ne samo po broju neophodnih papira koje građani sami dostavljaju za ostvarivanje svojih prava, već i po broju šaltera u čiji će red morati da stanu da bi završili posao.

Kako bi se izbeglo bespotrebno čekanje i trošenje novca, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) uvodi instituciju jedinstvenog upravnog mesta koja će biti most sa svim organima sa kojima bi stranka direktno komunicirala radi ostvarenja jednog ili više prava. To znači da će stranka podnositi samo jedan zahtev na jedinstvenom šalteru, gde će dobiti sve relevantne informacije, komuniciraće samo sa jednim organom i, na kraju, na tom mestu dobiće i odgovarajuće rešenje.

– Institut jedinstvenog upravnog mesta u najvećoj meri predstavlja mehanizam koji omogućava da javna uprava postane servis građana i privrede – kažu u MDULS. – Pojedine jedinice lokalne samouprave su samoinicijativno, kroz osnivanje jedinstvenih šaltera, već krenule u pravcu pojednostavljenja upravnih postupaka i procedura i poboljšanja položaja stranke.

Kako sve neophodne podatke organi razmenjuju besplatno i kako se stranke ne opterećuju popunjavanjem formulara i obrazaca za izdavanje dokumenata odnosno javnih isprava idući od šaltera do šaltera, to se uz pomoć ovog instituta i za stranku i za instituciju ostvaruju značajne uštede.


[crellyslider alias=“dena_baner_700*140″]

– Za građane nije važno sa koliko ljudi i u kom vremenu završimo određeni proces, već da li smo ih u tom procesu maksimalno ispoštovali – kaže Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave. 

– Jednošalterski koncept je korak dalje u našim naporima da stvorimo baš takvu upravu koja konstantno iznalazi načine da unapredi usluge koje pruža.

On naglašava da jedinstveno upravno mesto deluje kao primarno kontaktno mesto građana i uprave bez obzira na to koju uslugu traže. Budući da ima varijacija, u planu je da se naredni period iskoristi za testiranje od tri do pet opština i utvrdi koja forma najviše odgovara našem podneblju.

– Najvažniji uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi jedinstveno upravno mesto zaživelo u punom obimu u našoj zemlji tiču se uspešnosti i efikasnosti primene odredaba o razmeni podataka i činjenica iz službenih evidencija, kao i efikasnosti razvoja i funkcionisanja e-uprave, što podrazumeva umrežene i operativne državne institucije – objašnjavaju u MDULS. – U ovom delu je bitno i pojednostavljenje zakonske regulative u svim oblastima kroz proces usklađivanja posebnih zakona kojima su regulisani posebni upravni postupci sa odredbama ZUP-a.

OBEZBEĐEN NOVAC 

ZA uspostavljanje jedinstvenih šaltera u jedinicama lokalne samouprave obezbediće se sredstva iz budžeta, oko 48 miliona dinara, kako bi od tri do pet opština dobilo priliku da u skladu sa određenim kriterijumima za izbor u ovoj godini, i drugim potrebnim preduslovima, uspostave svoja jedinstvena upravna mesta i odgovore svim izazovima dobre uprave.

NEMA AGENCIJE
UVOĐENjEM jedinstvenog upravnog mesta građani više neće trošiti novac na razne agencije, poput onih za registraciju vozila, koje su umesto njih stajale u redovima. Na jednom mestu će moći da se prikupljaju sve takse i porezi.

DRUŠTVO